از سوي دبير علمي كتاب فصل صورت گرفت: انتخاب اثر استاد گروه معماري واحد اصفهان بعنوان كتاب فصل
كتاب «مسجد جامع اصفهان» ترجمه عبدالله جبل عاملي، عضو هيأت علمي و استاد گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، بعنوان كتاب برگزيده بيست و ششمين دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران، برگزيده و شايسته تقدير دانسته شد.

 كتاب «مسجد جامع اصفهان» ترجمه عبدالله جبل عاملي، عضو هيأت علمي و استاد گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، بعنوان كتاب برگزيده بيست و ششمين دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران، برگزيده و شايسته تقدير دانسته شد.

اين كتاب ارزشمند تأليف «ائوجنيو گالدري» است كه توسط استاد عبدالله جبل عاملي، عضو هيأت علمي و استاد گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به زبان فارسي برگردانده شده است.

در اين كتاب كه در 440 صفحه و با ابعاد 22*29 سانتي متر و بصورت مشترك توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري(متن)، منتشر شده است، در 3 جلد به ارائه گزارشي از تاريخچه مطالعات و بررسي ها، استحكام بخشي و مرمت و اقدامات مرمتي مسجد جامع اصفهان به انضمام تصاويري مبسوط از بخشهاي مختلف اين بناي تاريخي توسط گروههاي مختلف اعزامي از ايتاليا به سرپرستي پروفسور معمار ائوجنيو گالدري در دوره زماني 1970 تا 1982 م پرداخته شده است.

عبداله جبل عاملي كه دانش آموخته رشته معماري تا سطح دكتري از دانشگاه دولتي رم در سال 1350 مي باشد، در ترجمه كتاب «مسجد جامع اصفهان» نتايج تحقيقات و بررسي هاي سازه اي و اقدامات مرمتي گروه ايتاليايي مسؤول مرمت اين مسجد را به سرپرستي پروفسور معمار ائوجنيو گالدري با ارائه گزارشات و تصاوير مستند تبيين نموده است.

در بررسي كوتاهي از سوابق علمي و تجربي عبدالله جبل عاملي بايد گفت وي پس از اتمام دوره دكتري معماري خود در دانشگاه دولتي رم، در سال 1351، به ايران مراجعت و مسؤوليت هاي زيادي را در رابطه با احياء و مرمت آثار تاريخي بويژه آثار اسلامي بر عهده گرفته است؛ آغاز فعاليتهاي حرفه اي و فرهنگي در وزارت فرهنگ و هنر و سازمان ملّي حفاظت آثار باستاني 1351، احراز مسئوليت رياست دفتر فني سازمان ملّي حفاظت آثار باستاني اصفهان از سال 1356 تا سال 1366، احراز مديريت اداره سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان از سال 1366 تا پايان سال 1372 از جمله سوابق اجرايي و مديريتي ايشان است.

استاد جبل عاملي علاوه بر انجام فعاليت هاي متنوع علمي و تجربي، شاگردان بسياري را در رشته هاي معماري و مرمت در دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي تربيت و به جامعه فرهنگي و هنري كشور تقديم نموده است.

جبل عاملي را بايد يكي از پيشگامان مهم مرمت آثار معماري اسلامي ايران دانست. انجام فعاليتهاي تخصصي در مورد مرمت بناهاي تاريخي مانند؛ مرمت مسجد جامع اصفهان و بازسازي بخش تخريب شده آن در اثر بمباران جنگ تحميلي، بازسازي بازار جنب مسجد جامع، بازسازي و مرمت بازار محله دردشت، بازسازي و مرمت سر در مسجد آقانور، طراحي و نظارت حسينه شهشهان، مرمت چندين خانه تاريخي در بافت قديم شهر، مرمت قسمتي از گنبد مسجد امام واقع در ميدان امام، كف سازي فضاي گنبدخانه مسجد امام و شبستانهاي طرفين آن، كف سازي تالار اصلي و ايوان ستون دار عمارت چهلستون، طراحي و اجراء طبقه دوم حوزه عليمه مدرسه صدر بازار، طراحي و نظارت بر بازسازي قسمتي از بازار اصفهان شاخه شرقي ـ غربي، نظارت در امر مرمت بناهاي تاريخي شهرهاي ورزنه، نائين، نطنز، ابيانه، اردستان، زواره و گلپايگان مثال هاي از اين قبيل هستند.

همچنين ايشان طرح هاي تخصصي زيادي را در امر بازسازي و مرمت بناهاي تاريخي داشته اند كه مي توان به برخي از آنها اشاره نمود؛ نظارت در امر بازسازي قسمتي از حجرات طبقه دوم ميدان امام (جبهه شرقي و غربي)، تهيه طرح مرمتي و نظارت براجراء مسجد جامع ايروان در كشور ارمنستان، تهيه طرح مرمتي و نظارت بر اجراي كليساي كاتوليكها در محله جلفاي اصفهان، تهيه طرح و نظارت مسجد نوساز در محله باغ بيشه تبريز، تهيه طرح و نظارت براجراء حسينه جديد شهر گلپايگان، تهيه طرح مسجد جديد محله محمديه نائين، تهيه طرح و نظارت نوسازي حاشيه شرقي خيابان چهارباغ اصفهان (مجموعه تجاري)، تهيه طرح و نظارت استحكام بخشي ايوان ستوندار عالي قاپو، تهيه طرح و نظارت استحكام بخشي از عمارت تالار تيموري، تهيه طرح و مرمت موزه تپه سنگي آتشگاه اصفهان، تهيه طرح و نظارت محوطه و آب نماهاي باغ چهلستون.

جبل عاملي خالق آثار ارزشمند علمي فراواني در قالب سخنراني هاي علمي در كنگره هاي داخلي و خارجي، تأليف مقالات و تأليف و ترجمه چندين جلد كتاب است. از زمره اين آثار؛ بررسي خانه هاي تاريخي شهر اصفهان در دوره قاجار(ارائه شده در كنگره اوّل تاريخ معماري و شهرسازي ايران)، بررسي مساجد تاريخي دوره قاجاردر شهر اصفهان(ارائه شده در كنگره دوم تاريخ معماري و شهرسازي ايران)، معرفي شهر در بند در كشور روسيه با حصار و قلعه ساساني مأموريت يونسكو جهت ثبت جهاني شهر دربند(ارائه شده در كنگره سو م تاريخ معماري و شهرسازي ايران)، متن معرفي مجموعۀ ميدان امام (نقش جهان) جهت تكميل پروندۀ ثبت جهاني ميدان(معرفي شده در مجلۀ ميراث جهاني يونسكو) مقاله اصفهان دوره صفوي و مشخصات شهر اسلامي(ارائه شده در كنگره شهرهاي اسلامي در شهر بيروت)، ترجمه كتاب عالي قاپو نوشته پروفسور گالديري از انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، ترجمه كتاب لوئي كان معمار مدرن ساكن آمريكا از انتشارات خاك، تهيه متن و اسناد تاريخي مسجد جامع اصفهان جهت پرونده ثبت جهاني مسجد در فهرست يونسكو و تهيه گزارش جامع مرمت بناهاي تاريخي شهر اصفهان هستند كه البته اثر اخير در دست تحرير است.

انتهاي پيام/ ع

 

تاریخ:
1392/10/14
تعداد بازدید:
347
منبع:
Powered by DorsaPortal