فروغي ابري خبر داد: واحد اصفهان بين المللي شد/ پذيرش دانشجوي خارجي از نيمسال آينده
با نظر مساعد معاونت بين الملل دانشگاه و پيرو درخواست بين المللي شدن واحد اصفهان(خوراسگان)، كميته گسترش واحدهاي بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي با پذيرش دانشجوي خارجي در اين دانشگاه، موافقت كرد.

 

با نظر مساعد معاونت بين الملل دانشگاه و پيرو درخواست بين المللي شدن واحد اصفهان(خوراسگان)، كميته گسترش واحدهاي بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي با پذيرش دانشجوي خارجي در اين دانشگاه، موافقت كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اعلام اين خبر افزود: با پيگيريهاي فراوان بعمل آمده در سالهاي گذشته و تلاشهاي صورت گرفته توسط بخشهاي آموزشي و پژوهشي اين واحد دانشگاهي و بازديد كارشناسان حوزه ي معاونت بين الملل، مجوز پذيرش دانشجوي خارجي در اين دانشگاه صادر گرديد .

فروغي ابري ضمن ابراز تشكر و قدرداني از زحمات و رهنمودهاي حوزه معاونت بين الملل دانشگاه و اعضاي كميته گسترش واحدهاي بين الملل، ابراز داشت: ظرفيتهاي علمي، حضور اساتيد بنام و صاحب تأليف، امكانات كتابخانه اي و آزمايشگاهي، تحقق پژوهش هاي مهم و راهبردي صورت گرفته در واحد اصفهان(خوراسگان) و نيز بسترهاي مناسب آموزشي، دانشجويي و رفاهي موجود و ديگر مؤلفه هاي اختصاصي و عمومي مورد تأييد كميته گسترش واحدهاي بين الملل، زمينه موافقت و صدور مجوز پذيرش دانشجوي خارجي را در اين دانشگاه فراهم نمود.

دبير هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: با توجه به مجوز صادره، با هماهنگي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و فراهم نمودن مقدمات اوليه ثبت نام و پذيرش، به فضل الهي از بهمن ماه سال جاري اقدام به پذيرش دانشجوي خارجي خواهيم نمود.

شايان ذكر است دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در حال حاضر با درجه جامع و برخورداري از 9 رشته دكتري تخصصي غيرپزشكي، 9 رشته دكتري تخصصي پزشكي، يك رشته دكتري حرفه اي پزشكي، 50 رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته، 34 رشته كارشناسي پيوسته و 8 رشته كارشناسي ناپيوسته مجموعاً داراي 111 رشته تحصيلي مي باشد.

همچنين اين واحد داراي 316 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت ونيمه وقت مي باشد كه از اين تعداد 16 نفر استاد، 32 دانشيار، 155 استاديار و 113 مربي و بورسيه دوره دكتري تخصصي هستند و حدود 700 نفر عضو هيأت علمي حق التدريس نيز در اين دانشگاه مشغول به فعاليت هستند.

تعداد دانشكده هاي مصوب اين واحد دانشگاهي نيز 7 دانشكده؛ دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني و حقوق، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده علوم پایه مي باشند.

انتهاي پيام/ ع

 

تاریخ:
1392/09/04
تعداد بازدید:
463
منبع:
Powered by DorsaPortal