در واحد اصفهان و با استفاده از فناوري نانو صورت گرفت: پايان بحران ريز¬گردها/اختراع نانو رس مهار كننده شنهاي روان
دانشجوي دكتري خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از فناوري نانو موفق به اختراع نوعي نانورس به منظور ثبيت شن هاي روان و جلوگيري از بيابان¬زايي، فرسايش بادي و پراكنش ريزگردها شد.

 

دانشجوي دكتري خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از فناوري نانو موفق به اختراع نوعي نانورس به منظور ثبيت شن هاي روان و جلوگيري از بيابان­زايي، فرسايش بادي و پراكنش ريزگردها شد.

مرجان پديدار فارغ التحصيل دوره دكتري خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و مخترع نانو رس با بيان اينكه يكي از مهم ترين بحران هاي زيست محيطي در مناطق خشك و نيمه خشك پديده مخرب بيابان زايي و فرسايش بادي مي باشد كه وقوع طوفان هاي گرد و غبار و حركت ريزگردها از پيامدهاي آن محسوب مي­شود و اين موضوع به عنوان يك معضل، گريبانگير بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي در حال توسعه مي باشد گفت: در اين محصول از تركيبات طبيعي استفاده مي شود تا علاوه بر اينكه باعث رفع معضل بيابانزايي،حركت شنهاي روان و پراكنش ريزگردها شود، باعث بهبود خصوصيات خاك شده و مشكلات زيست محيطي نيز بر جاي نگذارد.

پديدار افزود: نانو رس محصولي است محيط زيست دوست و طبيعي كه با استفاده از فناوري نانو از كانيهاي رسي استخراج مي­شود. اين طرح در كشور فاقد نمونه مشابه و اين تكنولوژي در سطح بين­المللي از رقباي معدودي برخوردار مي­باشد.

فارغ التحصيل دوره دكتري خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در خصوص نتايج مخرب بيابان زايي در جهان اظهار داشت: بيابانزايي مشتمل بر فرآيندهايي است كه در نتيجه عوامل طبيعي و عملكرد نادرست انسان ايجاد مي گردد. جديدترين آمارهاي گسترش بيابان­زايي بيانگر اين مطلب است كه بالغ بر ۱۲۰ ميليون هكتار از مساحت كشور تحت تاثير بيابان زايي قرار دارد و ۲۲۳ منطقه، ۱۰۳ شهرستان در ۱۸ استان به مساحت 202 ميليون هكتار تحت تاثير فرسايش بادي قرار دارد.

مخترع نانورس گفت: با توجه به اهميت جغرافيايي كشورمان كه در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده و همچنين افزايش سطح بيابانها و مشكلات به وجود آمده توسط ريزگردها و همچنين مطالعه منابع روز دنيا بر آن شديم تا از تكنولوژي توليد و استفاده از نانورس در رفع اين مشكلات ياري بگيريم.

پديدار در توضيح نتايج حاصل از عملكرد اين محصول افزود: در تحقيقات بعمل آمده، نمونه هايي از خاك تپه­هاي شني دشت خارا تهيه گرديد و به منظور بررسي عملكرد نانو رس در تثبيت خاكهاي شني يك تونل باد آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفت. سرعت باد توسط بادسنج اندازه گيري و كنترل شد. سرعت باد مورد استفاده در تحقيق در ارتفاع 10 متري سطح زمين 7/18 متر بر ثانيه معادل 32/67 كيلومتر بر ساعت تنظيم شد. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين طرح آزمايشي نشان داد كه در نمونه شاهد با افزايش سرعت باد، ميزان فرسايش خاك بطور معني­داري افزايش يافته است و در نمونه اسپري شده از نانورس با غلظت 3 گرم در ليتر براي استفاده در يك متر مربع بهترين نتيجه را در تثبيت داشت.

مرجان پديدار با بيان اينكه در اجراي اين طرح، دكتر احمد جلاليان، دكتر پيام نجفي، دكتر مجيد عبدوس و دكتر ناصر هنرجو با وي همكاري داشته اند گفت: با توجه به نتايج حاصله اجراي اين طرح از نظر اقتصادي و علمي براي كشور توجيه­پذير بوده و همچنين توان اجراي آن در سطح منطقه مي­تواند براي كشور علاوه بر رفع مشكل قطعي ريزگردهاي وارد شده از كشورهاي همجوار موجب افزايش درآمدهاي ارزي كشور نيز خواهد شد.

لازم به ذكر است اين اختراع توسط ستاد توسعه نانو رياست جمهوري، معاونت پژوهشي اصفهان(خوراسگان) مورد تأييد علمي قرار گرفته است و در قالب 2 اختراع در سازمان مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده است.

 

تاریخ:
1392/08/20
تعداد بازدید:
485
منبع:
Powered by DorsaPortal