معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی:کماکان دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد واحد خوراسگان است
معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دکتر احمد علی فروغی ابری کماکان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است و احمدرضا مساح باید کار سابق خود را دنبال کند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دکتر احمد علی فروغی ابری کماکان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است و احمدرضا مساح باید کار سابق خود را دنبال کند.
دکتر حیدر شایان‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به حکم محمدمهدی مظاهری در ارتباط با جایگزینی سرپرست به جای رئیس فعلی دانشگاه آزاد خوراسگان اظهار داشت: با توجه به مصوبه مورخ 1/7/92 هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی احکام عزل و نصب صادر شده توسط رئیس منطقه 4 از درجه اعتبار ساقط و غیر قانونی بوده و بلا اثر محسوب می‌شود و حکم فعلی رئیس دانشگاه خوراسگان دکتر احمد علی فروغی ابری به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به برکناری دکتر فروغی ابری به عنوان رئیس دانشگاه خوراسگان توسط حکمی از طرف رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اظهار داشت: چنین حکمی در حیطه اختیارات ایشان نبوده و حکم وی از درجه اعتبار ساقط است.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به این اقدام رئیس منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه حکمی مبنی بر جایگزینی سرپرست به جای رئیس دانشگاه خوراسگان گفت: دانشگاه یک سیستم نظارتی دارد که خود اقدام کننده این اعمال است.

وی درباره احمدرضا مساح که قرار بود جایگزین احمد علی فروغی ابری باشد، تاکید کرد: دکتر احمد علی فروغی ابری کماکان باید به عنوان رئیس دانشگاه به کار خود ادامه دهد و احمد رضا مساح باید در محل کار سابقش باقی و کارهای خود را دنبال کند.

 

تاریخ:
1392/07/02
تعداد بازدید:
992
منبع:
Powered by DorsaPortal