اينكه رژيم صهيونيستى يك غدّه‌ى سرطانى است و بايد از بين برود، اين حرفِ امام (ره) است.
گزیده ای از بیانات امام خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:مردم‌سالارىِ ما از دل اسلام جوشيد .... اين‌جور نيست كه وقتى ما مي گوييم مردم‌سالارى دينى، اين به معناى يك تركيب انضمامى بين مردم‌سالارى با يك مفهومى است و دين با يك مفهوم ديگرى؛ اين نيست.

 

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

اينكه رژيم صهيونيستى يك غدّه‌ى سرطانى است و بايد از بين برود، اين حرفِ امام (ره) است.

 • مردم‌سالارىِ ما از دل اسلام جوشيد .... اين‌جور نيست كه وقتى ما مي گوييم مردم‌سالارى دينى، اين به معناى يك تركيب انضمامى بين مردم‌سالارى با يك مفهومى است و دين با يك مفهوم ديگرى؛ اين نيست.
 • مردم‌سالارى ما از دين سرچشمه گرفته است، اسلام اين راه را به ما نشان داده است، با هدايت اسلام است كه ما به نظام جمهورى اسلامى رسيديم؛ بعد از اين هم به توفيق الهى همين‌جور خواهد بود. اين دشمنى‌ها متمركز و متوجّه به اسلام است؛ اگر چنانچه اسلام را از اين نظام گرفتند و حذف كردند، آنچه ناشى از اسلام هم هست، به‌طور طبيعى حذف خواهد شد يا تضعيف خواهد شد يا كم‌رنگ خواهد شد؛
 • بيدارى اسلامى تمام‌ شده نيست؛ اين‌جور نيست كه ما خيال كنيم كه حالا با حوادثى كه در بعضى از كشورها اتّفاق افتاد، بيدارى اسلامى از بين رفت. بيدارى اسلامى يك حادثه‌ى سياسىِ محض نبود كه مثل يك كودتايى، مثل يك جابه‌جايى‌اى يكى بيايد و يكى برود، بعد ديگرى بيايد او را از بين ببرد. بيدارى اسلامى به معناى اين بود كه يك حالت تنبّه و آگاهى و خودباورى با تكيه‌ى به اسلام در جوامع اسلامى پديد آمد؛
 • اين‌جور نيست كه ما فكر كنيم كه بيدارى اسلامى از بين رفته است؛ نه، اين يك واقعيّتى در زير پوست ظاهرى جوامع است.
 • حادثه‌ى بيدارى اسلامى يك حادثه‌ى بسيار بزرگى است كه وجود داشت؛ على‌رغم استكبار اين حادثه به‌وجود آمد، برخلاف خواسته‌ى استكبار بود. و طبيعى است كه از آن طرف هم واكنش وجود دارد؛
 • ما عقيده‌مان اين است كه آمریکائیها {در قضیه سوریه}اشتباه مي كنند، خطا مي كنند و ضربه‌ى وارده‌ى بر خودشان را در اين زمينه احساس خواهند كرد و قطعاً در اين مورد ضرر خواهند كرد؛ در اين ترديدى وجود ندارد.
 • وظيفه‌ى دولت جمهورى اسلامى اين است كه اين سه مؤلّفه‌ى بزرگ را براى همه‌ى تصميم‌گيرى‌ها و همه‌ى اقدامها در نظر داشته باشد:

-         مؤلّفه‌ى اوّل عبارت است از آرمانها و اهداف نظام جمهورى اسلامى؛ كه اين اهداف و آرمانها مطلقاً نبايستى از نظر دور بشود؛ كه آرمان نظام جمهورى اسلامى را ميشود در جمله‌ى كوتاهِ "ايجاد تمدّن اسلامى" خلاصه كرد.

-         مؤلّفه‌ى دوّم عبارت است از راه‌هايى كه ما را به اين اهداف مي رساند؛ راهبردهاى عمومى و كلّى؛ اين راهبردها را بايستى شناخت، تكيه‌ى بر اسلاميّت، ملاحظه‌ى ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون؛ اينكه فرمود: كُونا لِلظّالِمِ خَصماً و لِلمَظلُومِ عَوناً، اين يك وظيفه است، اين يك راهبرد كلّى است. راهبرد تكيه‌ى به آراء مردم و آنچه كه مردم‌سالارى را تشكيل مي دهد... راهبردهاى اصلى نظام جمهورى اسلامى ... براى رسيدن به آن آرمانها؛ كار عمومى، تلاش عمومى، ابتكار عمومى، وحدت ملّى، و از اين قبيل چيزهايى كه وجود دارد.

-         سوّم‌ واقعيّات، واقعيّات را هم بايد ديد؛ ... آنچه ما لازم داريم، آرمان‌گرايى با نگاه به واقعيّتها است. واقعيّتها را هم بايد درست فهميد، آنچه كه از واقعيّتها موجب اقتدار است، آنها را بايد شناخت؛ آنچه از واقعيّتها كه كمبود و نقص است، آنها را هم بايد شناخت؛ آنچه كه مانع حركت است، اينها را بايد شناخت؛ واقعيّتها را بايد درست فهميد.

 

 •  ببينيد وضعيّت امام را، زندگى امام را، شعارهاى امام را؛ امام بزرگوار همان كسى است كه در مورد مسئله رژيم صهيونيستى از هيچ كس تقيّه نكرد؛ اينكه رژيم صهيونيستى يك غدّه‌ى سرطانى است و بايد از بين برود، اين حرف امام است.
 • در قبال شرارتهاى قدرت مستكبر و مداخله‌گر آمريكا هيچ تقيّه‌اى و ملاحظه‌اى نكرد؛ اينكه آمريكا شيطان بزرگ است، اين حرف امام است.
 • اينكه حمله‌ى جوانان مسلمان و دانشجويان مسلمان به سفارت آمريكا و تصرّف ابزارها و مدارك جاسوسى آنها را امام انقلاب دوّمى دانست كه شايد از انقلاب اوّل مهم‌تر است، اين حرف امام است؛ اينها حرفهاى امام است، اينها روشهاى امام است.
 • در قضيّه‌ى جنگ، اينكه فرمود: جنگ تا رفع فتنه، اين حرف امام است؛ ديگران مي گفتند جنگ جنگ تا پيروزى، امام فرمود جنگ تا رفع فتنه. اين ايستادگي ها بود كه پايه‌ى اين نظام را مستحكم كرد.
 • اعتقادمان اين است كه بايد به تقويت ساخت درونى نظام اهمّيّت بدهيم؛ اين اساس كار است. از درون، خودمان را بايد تقويت كنيم. تقويت درونى با انديشه‌ى كامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چيزى است ممكن؛ چه به‌وسيله‌ى پيشرفت علمى، چه به‌وسيله‌ى ساخت و مديريّت درست اقتصادى؛
 • يكى از راهبردهاى اساسى دشمنان اسلام و بخصوص دشمنان نظام اسلامى در منطقه، راهبرد ايجاد اختلاف فرقه‌اى و مذهبى و مسئله‌ى شيعه و سنّى است؛ اين را توجّه داشته باشيد.
 • دو دسته، عامل و مزدور دشمن در اين زمينه شدند: يك دسته از سنّى‌ها، يك دسته از شيعه‌ها؛ يك دسته آن تكفيريهاى منحرفِ از حقيقت دين، يك دسته هم از كسانى كه براى دشمن كار مي كنند، زير اسم شيعه و به نام شيعه، تحريكِ احساسات ديگران را مي كنند، و دشمنى‌ها را توجيه ميكنند و آتش فتنه را برافروخته مي كنند.
 • هر مجموعه‌اى، هر دستگاهى، هر دولتى كه فريب اين توطئه‌ى بزرگ را بخورد و غرق بشود در اين قضيّه، و هر مجموعه‌اى كه اشتباه بكند، قطعاً ضربه خواهد زد به حركت اسلامى و به نظام اسلامى، بخصوص به كشور ما ضربه خواهد خورد.

من اصرار دارم بر اينكه بزرگان علما، چه شيعه، چه سنّى، چه در ايران، چه در مناطق ديگر، توجّه بكنند كه اختلافات بين فرقه‌هاى اسلامى نبايد موجب بشود كه ما يك جبهه‌ى جديدى در مقابل خودمان باز كنيم و از دشمن اصلى كه دشمن اصل اسلام و دشمن استقلال و دشمن بهروزى مردم منطقه است، غافل بمانيم

تاریخ:
1392/06/16
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal