دکتر محسن گلپرور به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد.
دومین جشنواره علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محسن گلپرور به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد.

دکتر محسن گلپرور عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور در حوزه علوم انسانی معرفی شد. ایشان در دومین جشنواره علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تقدیر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر جاسبی قرار گرفتند.

 

تاریخ:
1390/01/24
تعداد بازدید:
312
منبع:
Powered by DorsaPortal