دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه پژوهش و فناوری انتخاب شد.
دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه پژوهش و فناوری انتخاب شد.

در دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه خوراسگان (اصفهان) به عنوان واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه پژوهش و فناوری معرفی شد. این انتخاب به دلیل فعالیتهای مختلف در عرصه های پژوهش و فناوری و کارآفرینی و همچنین رعایت برنامه مطالعات استراتژیک واحد دانشگاهی بوده است.

تاریخ:
1390/01/24
تعداد بازدید:
370
منبع:
Powered by DorsaPortal