فراخوان آثار پژوهشي پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي اعلام شد....
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي جايگاه علوم انساني و اسلامي و ترغيب و تشويق پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات بنیادی و کاربردی اصیل منطبق با ملاك‌هاي علمي و دانش بومي و همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه علوم انساني و اسلامي، «پنجمين دورة جشنواره بين‌المللي فارابي» را با مشاركت سازمان‌ها و مؤسسات علمي داخلي و بين‌المللي برگزار مي‌كند.

فراخوان آثار پژوهشي پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي جايگاه علوم انساني و اسلامي و ترغيب و تشويق پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات بنیادی و کاربردی اصیل منطبق با ملاك‌هاي علمي و دانش بومي و همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه علوم انساني و اسلامي، «پنجمين دورة جشنواره بين‌المللي فارابي» را با مشاركت سازمان‌ها و مؤسسات علمي داخلي و بين‌المللي برگزار مي‌كند.
 

 مقدمه

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي جايگاه علوم انساني و اسلامي و ترغيب و تشويق پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات بنیادی و کاربردی اصیل منطبق با ملاكهاي علمي و دانش بومي و همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه علوم انساني و اسلامي، «پنجمين دورة جشنواره بينالمللي فارابي» را با مشاركت سازمانها و مؤسسات علمي داخلي و بينالمللي برگزار ميكند.

 جشنواره با داشتن دوازده گروه علمي، داراي دو بخش داخلي و خارجي است. در بخش داخلي آثار پژوهشگران در دو سطح بزرگسال و جوان (زير 35 سال) مورد بررسي قرار ميگيرد. بخش خارجي مخصوص پژوهشگران غير ايراني است كه در آن آثار مربوط به حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي پذيرفته ميشود.   

 موضوع موضوع جشنواره

 موضوع اصلي جشنواره، «شناسايي و معرفي آثار پژوهشي برتر در حوزه علوم انساني و اسلامي» است كه ممكن است به صورت منتشرشده، منتشرنشده، پاياننامه يا در هر قالب ديگري به دبيرخانه جشنواره ارائه گردد.

 در بخش جنبي جشنواره، هر ساله مركز پژوهشي برتر، مدير پژوهشي برتر، نشريه علمي پژوهشي برتر، انجمن علمي برتر، مترجم برجسته در حوزة لاتين و عربي، مصحح برتر، پيشكسوت علوم انساني ايران، مفاخرپژوه برجسته، نظريهپرداز برجسته، صاحبان آثار يا خدمات علمي برجسته و اساتيد پيشرو (مرحوم)، معرفي و مورد تقدير قرار ميگيرند.

 اهداف جشنواره

 * زمينهسازي و ايجاد فرصت براي ارتقاء، تقويت و توسعه علوم انساني؛

 * كمك به تبيين اهميت، كاركرد و نقش علوم انساني در فرآيندهاي برنامهريزي و سياستگذاري؛

 * آشناسازي و عمقبخشي آگاهي جامعه ايران نسبت به نقش علوم انساني در حوزة توليد علم، فرهنگ و تمدنسازي؛

 * معرفي توان علمي ايران و جهان اسلام در حوزة علوم انساني؛

 * شناسايي و معرفي آثار، دیدگاهها و استعدادهاي برتر در حوزة علوم انساني؛

 * تشویق انديشمندان به منظور خلق دانش بومی در حوزه علوم انسانی در ایران و جهان اسلام؛

 * تمهيد شرايط مناسب براي تشويق و هدايت استعدادهاي جوان به انجام پژوهشهاي بوميِ عميق، بنیادی و كاربردي در حوزة علوم انساني؛

 * کمک به بازاندیشی و بازخواني میراث فکری و علمی ایران و جهان اسلام در حوزه علوم انساني.

 گروههاي علمي جشنواره

 جشنواره بينالمللي فارابي داراي دوازده گروه علمي است كه تمام حوزههاي علوم انساني و اسلامي را پوشش ميدهد. شوراي علمي، جشنواره متشكل از مديران گروههاي علمي، بالاترين مرجع تصميمگيري امور علمي جشنواره است.

 هر گروه علمي متشكل از 7 يا 9 نفر از اساتيد و محققان برجسته حوزه مربوط است كه زير نظر رئيس گروه طي چهار مرحله ارزيابي علمي، به داوري آثار، اقدام ميكنند. مرحله پنجم داوري در شوراي علمي جشنواره صورت ميگيرد. گروه‌‌هاي علمي جشنواره به ترتيب الفبا به شرح زير ميباشند:

 1. تاريخ، جغرافيا و باستانشناسي؛

 2. حقوق؛

 3. زبان و ادبيات؛

 4. علوم اجتماعي و علوم ارتباطات؛

 5. علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري؛

 6. علوم تربيتي، روانشناسي ، علوم رفتاري و تربيت بدني؛

 7. علوم سياسي، روابط بينالملل و مطالعات منطقهاي؛

 8. فقه، اصول، علوم قرآن و حديث؛

 9. فلسفه، كلام، اخلاق، اديان و عرفان؛

 10. فناوري اطلاعات، اطلاع رساني و كتابداري؛

 11. مطالعات انقلاب اسلامي و امام خميني (ره)؛

 12. مطالعات هنر و زيباييشناسي.

  راهنماي شركت در جشنواره

 علاقهمندان به شركت در جشنواره ميتوانند، طي زمان مقرر، با مراجعه به پايگاه اينترنتي جشنواره به نشانی WWW.FARABIAWARD.IR نسبت به دريافت و تكميل كاربرگهاي مربوط اقدام و اثر خود را به همراه ساير مدارك به صورت پستي به نشانی دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

  مدارك مورد نياز

 1. نسخه چاپي اثر (دو نسخه)؛

 2. كاربرگ شركت در جشنواره؛

 3. سوابق علمي و پژوهشي؛

 4. يك قطعه عكس 4×3؛

 5. تصوير صفحه اول شناسنامه (ويژه پژوهشگر جوان، زير 35 سال).

 مراكز پژوهشي، انجمنهاي علمي و نشريات علمي، با مراجعه به پايگاه اينترنتي جشنواره، از كاربرگها و مدارك لازم اطلاع حاصل فرمايند.

 نكات مهم

 * مدارك مورد نياز به صورت كامل تهيه و ارسال گردد (به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد).

 * آثاري كه داراي ماهيت پژوهشي باشند مورد بررسي قرار ميگيرند.

 * فقط آثار پژوهشي خاتمهيافته پذيرفته ميشوند.

 * آثاري كه از سه سال قبل (نيمه دوم سال 1386 به بعد) خاتمه يافتهاند پذيرفته ميشوند.

 * در صورت تغيير نشانی و تلفن پس از ارسال اثر، لازم است به دبيرخانه جشنواره اطلاع داده شود.

 * فقط آثار پژوهشي منتشرنشده كه برگزيده نشوند، عودت داده ميشوند. آثار منتشرشدة ارسالي به كتابخانه پژوهشكده اهداء ميگردند. آثار برگزيده و شايسته تقدير، مسترد نميشوند.

 * آثار ميتوانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ارسال گردند.

 * مقاله و آثار ترجمهشده پذيرفته نميشود.

 دانلود فرم شركت در جشنواره   


فرمت
DOC       فرمت PDF

 

 

مهلت ارسال آثار پژوهشي: پايان ارديبهشت 1390

  اطلاعات تماس

 نشاني دبيرخانه: تهران، پاسداران، خيابان شهيد مؤمن نژاد (گلستان اول)، شماره 124، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، دبيرخانه جشنواره بينالمللي فارابي

 صندوق پستي: 119-16465

 تلفن: 22767487- 22767485 

 فاكس: 22767490

 پايگاه اينترنتي: www.farabiaward.ir 

 پست الكترونيكي: info@farabiaward.ir


 

تاریخ:
1389/11/28
تعداد بازدید:
685
منبع:
دبیرخانه جشنواره ها
Powered by DorsaPortal