انتصاب مدير كل جديد امور اداري دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) طي حكمي علي حنايي نژاد را به سمت مدير كل امور اداري اين واحد منصوب كرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) طي حكمي علي حنايي نژاد را به سمت مدير كل امور اداري اين واحد منصوب كرد.

دكتر پيام نجفي با صدور حكمي علي حنايي نژاد را به سمت مدير كل امور اداري واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد.

در متن حكم وي چنين آمده است:

((با عنايت به پيشنهاد سرپرست محترم حوزه معاونت و توسعه منابع و نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان مديركل امور اداري و منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب مي شويد.

اميد است با رعايت تقواي الهي و توكل بر خداوند متعال و بهره گيري شايسته از سرمايه هاي ارزشمند انساني، تمامي توان و كوشش خود را مصروف حفظ مصالح و تعالي دانشگاه نماييد.))

لازم به ذكر است حنايي نژاد از سال 1393 تا سال 1395 مدير كل امور اداري و از سال 1395 تا كنون سرپرستي اداره دبيرخانه واحد اصفهان(خوراسگان) را عهده دار بوده است.

همچنين دكتر نجفي با صدور نامه اي جداگانه از زحمات و تلاش هاي سيد هادي نيكزادالحسيني مدير كل سابق تقدير و تشكر كرد.

تاریخ:
1398/09/05
تعداد بازدید:
95
منبع:
Powered by DorsaPortal