بخش آندرولوژي دامي و آزمايشگاه كشت سلولي و بافت واحد اصفهان(خوراسگان) راه‌اندازي شد
بخش آندرولوژي دامي و آزمايشگاه كشت سلولي و بافت با هدف انجام پروژه‌هاي نوين در عرصه‌هاي علوم زيستي و كشت انواع سلول راه اندازي در قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) راه‌اندازي شد.

بخش آندرولوژي دامي و آزمايشگاه كشت سلولي و بافت با هدف انجام پروژه‌هاي نوين در عرصه‌هاي علوم زيستي و كشت انواع سلول راه اندازي در قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) راه‌اندازي شد.

مدير قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در اين باره به خبرنگار خبرگزاري آنا گفت: «با توجه به نياز حفظ پتانسيل ژنتيكي دام‌ها و حيواناتي كه به لحاظ توليدي نظير گاو، گوسفند و بز و يا به لحاظ ارزش‌گذاري اقتصادي و برخي از گونه‌هايي از حيوانات در معرض انقراض كه حفظ موجوديت آنها در كشور داراي اهميت است، قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در راستاي رسالت تحقيقاتي خود، بخش آندرولوژي اين مركز شروع به فعاليت كرد

دكتر اكبر پيرستاني مدير قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: «در اين بخش از قطب علمي، به عنوان اولين پژوهش كاربردي، پروژه توليد و انجماد اسپرم اسب با موفقيت آغاز شد؛ اين پروژه با رقيق كننده‌هاي خاص در اسپرم اسب براي اولين بار در استان اصفهان با همكاري تيم تخصصي و بر اساس پروتكل‌هاي اجرايي داراي نتايج بسيار قابل قبول به لحاظ معيارهاي مورد بررسي انجام گرفت

اين پژوهشگر متخصص در بيماري‌هاي توليد مثل دام خاطرنشان كرد: «توليد و انجماد اسپرم ديگر دام‌هاي اهلي و حيوانات با ارزش در فرآيند توسعه اين طرح در قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) انجام گرفته و اميدواريم با توليد اسپرم‌هاي منجمد شده چه در بخش اقتصادي و چه به لحاظ حفظ گونه‌هاي زيستي در حال انقراض، در مسير اقتصاد مقاومتي و توليد ملي گام برداريم

مدير قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با توجه به ديگر فعاليت‌هاي جديد تحقيقاتي اين مركز پژوهشي، گفت: «آزمايشگاه كشت سلولي و بافت قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز با هدف انجام پروژه‌هاي نوين در عرصه‌هاي علوم زيستي و كشت انواع سلول راه‌اندازي شد

پيرستاني افزود: «كشت سلول فرآيندي است كه طي آن سلول‌ها تحت شرايط كنترل شده و بيرون از محيط طبيعي رشد داده مي‌شوند. كشت سلول انساني اساس توليد واكسن حياتي و ديگر محصولات زيست فناوري است.

وي با توجه به فرآورده‌ها و نتايج تكنيك كشت سلول، گفت: «انجام برخي از مطالعات ژنتيكي از جمله توليد حيوانات تراريخت كه بتوانند ژن‌هاي خاصي را بيان كنند، كشت بافت، كشت آنزيماتيك، كشت سلول هاي شناور، ممزوج كردن سلول و توليد آنتي بادي مونوكلونال فقط با كمك تكنيك كشت سلول امكان‌پذير است

اين استاد دانشگاه درباره مدل سازي تكنيك لقاح آزمايشگاهي در حيوانات اهلي(IVF) در اين قطب علمي توضيح داد و افزود: «با وجود مشكلات و پيچيدگي‌هاي بسيار زياد در زمينه لقاح و توليد مثل طبيعي برخي از حيوانات، افزايش روزمره مشكلات توليد مثل و نازايي و نياز بشر به فرآورده‌هاي پروتئيني و دامي، محققان توليد مثل حيوانات در جهان، تلاش خود را براي كشف دانش لقاح معطوف كرده‌اند؛ لازمه اين كار اين است كه هر آنچه در طبيعت اتفاق مي‌افتد، در آزمايشگاه(In vitro) مدل‌سازي شود كه به لطف خدا و با توجه به تلاش محققان بخش مامايي و جنين شناسي اين مجموعه، اكنون در قطب علمي ترانسژنزيز دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) توليد جنين، دانش تئوري و علمي تكنيك‌هاي همزمان‌سازي القأ فحلي، انتقال جنين، تشخيص آبستني و توليد حيوانات آزمايشگاهي محقق شده است

 
 
تاریخ:
1396/10/30
تعداد بازدید:
142
منبع:
Powered by DorsaPortal