هيئت رئيسه

اعضاي هيات رئيسه

سرپرست دانشگاه: دكتراحمد آذين
 
معاون آموزشي: دكتر مهران هودجي
m_hoodaji@khuisf.ac.ir
معاون پژوهش و فناوري: دكتر احمدرضا مساح
معاون دانشجويي و فرهنگي: دكتر محمدرضا شمشيري
معاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي دانش بنيان:دكتر محمدعلي نادي
سرپرست حوزه اداري مالي: دكتر اميررضا نقش
معاون علوم پزشكي: دكتر آرش قدوسي
ghodousi@khuisf.ac.ir
معاون دانشگاه و رئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما: مهندس حميدرضا نظري
hr.nazari@khuisf.ac.ir
دبير هيأت رئيسه: محمد جواد فرهنگ
farhang@khuisf.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/13
تعداد بازدید:
11249
Powered by DorsaPortal