هيئت رئيسه

اعضاي هيات رئيسه

رييس دانشگاه: دكتراحمد آذين
 
معاون آموزشي: دكتر حميدرضا جوانمرد
javanmard@@khuisf.ac.ir
معاون پژوهش و فناوري: دكتر مجيد طغياني
معاون دانشجويي و فرهنگي: دكتر محمدرضا شمشيري
سرپرست حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع: دكتر محمد لطيفي
معاون علوم پزشكي: دكتر آرش قدوسي
ghodousi@khuisf.ac.ir
معاون دانشگاه و رئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما: مهندس حميدرضا نظري
hr.nazari@khuisf.ac.ir
مدير كل حراست: محمد جواد فرهنگ
farhang@khuisf.ac.ir
مدير كل روابط عمومي: دكتر اصغر عالميان
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/27
تعداد بازدید:
19207
Powered by DorsaPortal