1398/08/13
بيست وپنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع) ويژه استادان ودانشجويان

بيست وپنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع)    

دربخشهاي كتبي، شفاهي،هنري وپژوهشي

ويژه استادان ودانشجويان

 
همراه باهداياي ارزنده ؛
وجه نقدي

 اضافه نمودن دونمره به يكي ازدروس معارف يا عمومي ويژه دانشجويان به شرط كسب 70درصدامتياز
 (افرادي كه اين ترم درس عمومي ندارند تادوترم بعد مي توانند ازاين دونمره استفاده نمايند)
 تحويل كتب مسابقه به صورت رايگان
 مجازشدن غيبت كلاس براي دانشجويان شركت كننده درمسابقه باارائه گواهي ازكانون قرآن وعترت
سفرمشهدمقدس به قيدقرعه ازبين شركت كنندگان درآزمون كتبي

امتيازجذب وارتقاء گروه فرهنگي ويژه اساتيد


ثبت نام و اطلاعات بيشتردفاترقرآن وعترت ساختمان انديشه اتاق 138-136، ياسايت http//quran.khuisf.ac.ir

تعداد بازدید:
213
Powered by DorsaPortal