اداره کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
اطلاعات مربوطه

  شرح وظايف امور مشمولين:
 •   مشاركت در امر ثبت نام و پذيرش دانشجويان ذكور و بررسي وضعيت نظام وظيفه آنها
 •   ارائه نامه به دانشجويان مشمول جهت اخذ مجوز ثبت نام موقت از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي در بدو ورود به دانشگاه
 •   پيگيري صدور معافيت تحصيلي از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا
 •   ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل، انصرافي و اخراجي جهت معرفي به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي
 •   كنترل وضعيت تحصيلي دانشجويان مشمول در ترم آخر سنوات قانوني تحصيل
 •   صدور گواهي جهت اخذ مجوز افزايش سنوات تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي براي دانشجويان مشمولي كه در سنوات قانوني تحصيل موفق به اتمام دوره نشده اند
   
 •   صدور گواهي جهت خروج از كشور دانشجويان مشمول با عناوين زيارتي، سياحتي، علمي و ورزشي
   
 •   مكاتبه با سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت اخذ تاييديه انواع كارت هاي معافيت و ساير امور
   
 •   پاسخ به استعلام هايي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا و يا ساير دانشگاه ها و مراكز آموزشي انجام مي گيرد  

شرايط مشمولان براي خروج:  

         1. فاقد غيبت باشند      2. وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشند

3. در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيلي نباشند             4. داشتن وثيقه

5. گواهي اشتغال به تحصيل يا درخواست مجوز خروج موقت از كشور را ارايه نماييد.

ميزان وثيقه:

 1. سفر زيارتي عراق- عربستان سي ميليون ريال وجه نقد
2.سفرسياحتي مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال

3. سفر علمي پنجاه ميليون ريال 4. سفر نيمه علمي هشتاد ميليون ريال

مدت خروج: 

1. سفر مطالعاتي؛ حداكثر 6 ماه براي دوره كارشناسي ارشد و يك سال براي دكتري تخصصي

2. سفرهاي زيارتي و علمي و نيمه علمي؛ حداكثر 30 روز و حج واجب 60 روزه

3. سفر غيرعلمي (از جمله سوريه) حداكثر 20 روز  

4. ورزشي؛ سازمان تربيت بدني مدت آن را اعلام مي‌كند. «دفعات خروج در هر نيمسال دوبار است.»

مستندات خروج:

1. سفر زيارتي به عراق و عربستان؛ نامه كاروان يا سازمان حج يا ستاد عمره دانشجويي

2. علمي؛ دعوت نامه دبيرخانه يا مجمع برگزار كننده سمينار، همايش يا كنفرانس در كشور خارجي

3. نيمه علمي؛ مدارك ثبت‌نام امتحانات زبان يا در ساير رشته‌ها      

4. مطالعاتي (خاص كارشناسي و دكتري تخصصي)؛ مشروط به ارايه پذيرش از دانشگاه‌ها و...

5. ورزشي؛ خاص ورزشكاراني كه مورد تاييديه و گواهي امور مشترك فدراسيون ورزشي سازمان تربيت بدني و نامه اداره كل تربيت بدني دانشگاه بايستي ملاك تنظيم و صدور قرار گيرد.

6. غيرعلمي؛ نياز به مستند خاصي نيست و گواهي اشتغال به تحصيل كافي است.

سفر علمي: سفرهاي است كه به منظور شركت در كنفرانس، همايش علمي يا سمينار و ارايه مقاله مي‌باشد.

سفر نيمه علمي: سفرهاي است كه به منظور شركت در آزمونهاي زبان، مقاطع دانشگاهي كارشناسي ارشد به بالا، آزمونهاي علمي و بازديد از نمايشگاه مي‌باشد.

سفر غيرعلمي: سفرهاي است كه به منظور افزايش اطلاعات و بازديد از بستگان يا... در خارج از كشور است.

سفر مطالعاتي: سفرهاي است كه دانشجويان مقاطع دكتري يا ارشد در حين تحصيل براي تحقيق، آزمايش يا استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر مي‌باشد.

خروج از كشور براي تفريح يا سياحت و همچنين براي دانشجوي مشمولي كه سنوات تحصيليش به اتمام رسيده باشد ميسر نيست افراديكه قصد سفر جهت تفريح دارند مي‌توانند فرم خروج ازكشوررا دريافت و شخصاً به وظيفه عمومي مراجعه و درخواست دهند.

مشمولان مجاز به تحصيل، ثبت‌نام موقت مي‌شوند؛مشمولان ثبت نام شده را با تكميل درخواست فرم معافيت تحصيلي پيوست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي راهنمايي مي‌نمايند. دانشجوياني  ترك تحصيل و اخراجي از دانشگاه مجاز به ثبت‌نام نيستند.

مقررات ابلاغي در اين بخشنامه و بخشنامه پيروي آن براساس ضوابط قانون جديد وظيفه عمومي مصوب 90/8/22 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. لذا افرادي كه قبل از تصويب قانون ياد شده وارد دانشگاه شده‌اند (مهرماه سال 90) در شمول ضوابط قديم و افرادي كه بعد از تاريخ تصويب قانون جديد به هر طريق وارد دانشگاه شده‌اند (از جمله آزمون مجدد) در شمول مقررات قانون جديد قرار مي‌گيرند.

تبصره- اين مقررات شامل مشمولاتي است كه از مهر 90 در دانشگاه به تحصيل اشتغال يافته‌اند و دانشجويان ورودي سال‌هاي قبل از 90 را شامل نمي‌شود.

مشمولان انصرافي از دانشگاه‌ها صرفاً در صورت دارا بودن شرايط زير مجاز به اعاده به تحصيل قبلي (همان دانشگاه، همان مقطع و همان رشته) مي‌باشند:

الف) قبل از ورود به سنوات اعطايي كميسيون موارد خاص دانشگاه از تحصيل انصراف داده باشند.

ب) از تاريخ انصراف تا تاريخ اعاده به تحصيل آنان بيش از يك سال سپري نشده باشد.

پ) دانشگاه با استناد به مصوبه كميسيون موارد خاص با اعاده به تحصيل وي موافقت كرده و از وظيفه عمومي اعاده به تحصيل مشمول را درخواست نمايد.

ت) مشمول پس از انصراف از دانشگاه به خدمت اعزام نشده باشد.

اعاده به تحصيل مشمولان اخراجي از دانشگاه و همچنين دانشجوياني كه اقدام به ترك تحصيل كرده و اخراجي شناخته شده‌اند مجاز نخواهند بود.

مشمولاني كه با اخذ معافيت تحصيلي در يك مقطع به تحصيل اشتغال يافته و در حين تحصيل با انصراف موفق به اخذ مدرك تحصيلي معادل در مقطع پايين‌تر مي‌شوند تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر نمي‌باشند.(بيش از2/5سال ازتحصيلش نبايدگذشته باشد)

دانشجوي مقطع كارداني كه پس از 2/5 سال از شروع به تحصيل انصراف دهد، مجاز به تحصيل مجدد در مدت يك ساله پس از انصراف نمي‌باشد و تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دائم، نمي‌تواند تحصيل نمايد.

دانشجويان، مجاز به تحصيل در مقاطع پايين‌تر از مقطعي كه داراي معافيت تحصيلي هستند نمي‌باشند و همچنين دانشجوياني كه پس از سال اعزام، از دانشگاه اخراج مي‌شوند مجاز به شركت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها نخواهند بود.

مشمولاني كه پس از ورود به سن مشموليت فارغ‌التحصيل، انصراف، ترك تحصيل يا اخراج شوند حداكثر يك سال فرصت دارند تا خود را براي رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي نمايند.

دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته كه با مدرك معادل كارداني اخراج شود مجاز به تحصيل مجدد در مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته نمي‌باشد.

مشمولان در طي مدت تحصيل از ديپلم تا دكتري صرفاً يك بار مي‌توانند از تحصيل انصراف و مجدداً با پذيرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم غيبت به تحصيل ادامه دهند و لذا آزمون مجدد و نزولي بودن مقطع جديد نيز بلامانع مي‌باشد مشروط بر آنكه قبلاً در اين مقطع فارغ التحصيل نشده باشند و يا از زمان انصراف آنان بيش از يك سال نگذشته باشد.

 
          تعرفه سپرده خروج از كشور

رديف

fdssdss

مبلغ و نوع تعرفه‌هاي مربوط به خروج از كشور

1

خروج از كشور به منظور  سفرهاي علمي

 

سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.

 

2

خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

 

سپردن مبلغ 80 ميليون ريال وديعه نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي با مراجعه به شعبات موسسه قوامي

 

3

خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي

 

سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي

 

4

 

 

 

خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي

سفر به مقصد‌ كشور سوريه

سپردن 150 ميليون ريال ديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت ويا ارايه ضمانت‌نامه بانكي

سفر به مقصد كشور عربستان و عراق

 

سپردن مبلغ 30 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و همچنين ارايه تعهد محضري ضامن .

 

5

خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي

 

سپردن 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي.

 

6

خروج از كشور به منظور سفرهاي ورزشي

 

ارايه تضمين لازم به مبلغ 150 ميليون ريال توسط‌ سازمان ‌تربيت ‌بدني.

 

7

 

خروج از كشور مشمولان  به منظور درمان و مداواي بيماري

پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال سپرده نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي.

8

خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها

 

سپردن مبلغ 1ميليون ريال وديعه نقدي براي سفر به كشورهاي عراق، عربستان و سوريه و سپردن مبلغ 150ميليون ريال براي به يكي از شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور

 

9

 

خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور

سپردن تضمين لازم از طرف وزارتخانه و يا سازمان مربوطه

10

خروج از كشور به منظور ادامه تحصيل

وثيقه به مبلغ 150ميليون ريال سپرده نقدي ويا ارائه ضمانت نامه ويا سند ملكي

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/02
تعداد بازدید:
2500
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal