دست آوردها

 

 
تالیف کتاب:

 

اصول کاربردی پرورش قارچهای خوراکی برای واحدهای نیمه صنعتی

 

 

 

پایان نامه ها:

 

اثر ترکیب­های مختلف محیط کشت بر رشد قارچ شاه صدف

 

 تأثیر ایندول استیک اسید و سرخارگل در ترکیب با سوبستراهای مختلف بر رشد و محتوای پلی‏ ساکارید قارچ Agaricus blazei

 

تأثیر روش­های خشک کردن بر خصوصیات گیاه نعناع فلفلی

 

تأثیر اسانس­های دارچین و گلپر به همراه پوشش کیتوزان بر ماندگاری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی قارچ sAgaricus bisporu

 

تأثیر روش­های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کیفی قارچ  بلازئی

 

تأثیر پیش تیمار و روش­های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کیفی قارچ بلازئی

 

اثر تیمارهای جودوسر و اکسین در ترکیب با سوبستراهای مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی و خصوصیات رشدی قارچ Agaricus blazei

 

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی قارچ تکمه ای بلازئی با استفاده از انواع خاک پوششی

 

 ارزیابی خصوصیات کیفی و کمی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)  با استفاده از انواع خاک پوششی

 

 تأثیر اسانس زیره سبز، عصاره سماق و پوشش کیتوزان بر ماندگاری قارچ Agaricus bisporus در دوره نگهداری پس از برداشت

 

 بررسی اثر غنی سازی بستر های کاشت قارچ خوراکی صدفی    urotus ostreatus Pl بر خصوصیات کمی و کیفی تولید

 

 

طرح های پژوهشی:

  بررسی اثر برخی از ضایعات صنایع تبدیلی کشاورزی و مکملهای غذایی بر پاره‌ای از خصوصیات رشد قارچ خوراکی صدفی  florida  Pleurotus

 

کاربرد بقایای پس از برداشت محصولات زراعی و مکمل‌های غذایی و تاثیر بر پاره‌ای از خصوصیات رشد قارچ خوراکی صدفی Pleurotus ostreatus

 

بررسی اثر برخی از ضایعات صنایع تبدیلی کشاورزی و مکملهای غذایی بر پاره‌ای از خصوصیات رشد قارچ خوراکی صدفی ostreatus  Pleurotus

 

 کاربرد بقایای پس از برداشت محصولات زراعی و مکمل‌های غذایی و تاثیر بر پاره‌ای از خصوصیات رشد قارچ خوراکی صدفی   eurotus floridaPl
 
 
تاثیر نوع سوبسترا و درصدهای متفاوت مکملهای غذایی بر پارهای خصوصیات رشد دو گونه از جنس Pleurotus

 

 

 

مقالات:

 

اثر غلظت اسانس های روغنی آویشن و رزماری و طول زمان نگهداری بر خصوصیات کیفی قارچ تکمه ای

نفیسه وطن خواهن، مهرداد جعفرپور و محمد گلی

تحقیقات نظام سلامت 4 (13), 471 - 477

 

تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر خصوصیات تغذیه‌ای قارچ خوراکی-دارویی Agaricus blazei

نازی ناظم، مهرداد جعفرپور و مریم میرلوحی

تحقیقات نظام سلامت 11 (4), 762-768

 

  تأثیر پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز و عصاره سماق بر خصوصیات کیفی و ماندگاری قارچ تکمه‌ای (Agaricus bisporus)

 
 

 

Improving the vermicompost quality by using horticultural and agronomic residues

A Motamedi, M Jafarpour, M Oshaghi

Journal of Plant Nutrition, 1-12

 

Effects of Raw Materials on Vermicompost Qualities

R A'ali, M Jafarpour, E Kazemi, M Pessarakli

Journal of Plant Nutrition 40 (11), 1635-1643

 

Assessing the potential of pomegranate meal and potato waste as new organic amendments for vermicompost

A Motamedi, M Jafarpour, O Askari-Khorasgani, M Pessarakli

Communications in Soil Science and Plant Analysis 47 (15), 1771-1781

 

Quality Preservation of AirDried Sliced Button Mushroom (Agaricus bisporus) by Lavender (Lavendula angustifolia Mill.) Essential Oil

F Farokhian, M Jafarpour, M Goli, O AskariKhorasgani

Journal of Food Process Engineering 40 (3)

 

King oyster mushroom production using various sources of agricultural wastes in Iran

EK Jeznabadi, M Jafarpour, S Eghbalsaied

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 5 (1), 17-24

 

Effects of Various Substrates and Supplements on King Oyster (Pleurotus eryngii)

EK Jeznabadi, M Jafarpour, S Eghbalsaied, M Pessarakli

Compost Science and Utilization

 

The effect of different drying methods on nutritional properties of agaricus blazei

N NAZEM, M JAFARPOUR

HEALTH SYSTEM RESEARCH 11 (4), 762-768

 

The effects of various casing materials on yield and quantitative indices of Agaricuss ubrufescens and Agaricuss bisporu.O Askari-Khorasgani, M Jafarpour, AR Golparvar

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) 6 (6), 60-67

 

The effect of different casing soils on quantitative indices blazei mushroom (Agaricus blazei).L Taherzadeh, M Jafarpour

International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS) 5 (6), 656-661

 

High protein complementation with high fiber substrates for oyster mushroom cultures

M Jafarpour, S Eghbalsaeed

African Journal of Biotechnology 11 (14), 3284-3289

 

High fiber media as the most efficient substrates for Pleurotus florida culture

M Jafarpour, A Jalalizand, S Eghbalsaied

Archives of Biological Sciences 63 (3), 889-895

 

Evaluation of agricultural wastes and food supplements usage on growth characteristics of Pleurotus ostreatus

M Jafarpour, A Jalali, B Dehdashtizadeh, S Eghbalsaied

African Journal of Agricultural Research 5 (23), 3291-3296

 

Effect of some of the wastes of agricultural conversion industries and food supplements on some of the specifications of the edible mushroom (Pleurotus florida)

MJafarpour, N Poursaeid, AJ Zand, AR Golparvar, M Behdad

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/07
تعداد بازدید:
448
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal