شماره مناقصه / مزایده:
ت/981
موضوع مناقصه / مزایده:
مزایده فروش اتوبوس پیشرو دیزل
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
1400/11/05
تاریخ ثبت:
1400/10/27
فایل:
Powered by DorsaPortal