دانشكده تربيت بدني

دانشكده علوم ورزشي
اين دانشكده ازسال 1372 با استفاده از اساتيد صاحب نام رشته تربيت بدني اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي نموده و به عنوان با سابقه ترين دانشگاه آزاد در مقطع تحصيلات تكميلي به تربيت نيروي متخصص پرداخته است و از سال 1386 به عنوان اولين دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به تخصصي نمودن رشته كرده و از همان سال در مقطع ارشد در رشته هاي فيزيولوژي ورزشي و مديريت و برنامه ريزي ورزشي دانشجو پذيرفت. از سال 1390 به عنوان اولين دانشگاه آزاد اسلامي در رشته روانشناسي ورزشي و از همان سال نيز در رشته هاي رفتار حركتي و آسيب شناسي ورزشي در مقطع ارشد دانشجو پذيرفت و هم اكنون نيز در رشته هاي فيزيولوژي ورزشي، مديريت  ورزشي، روانشناسي ورزشي، رفتار حركتي ،حركات اصلاحي وآسيب شناسي ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد از طريق آزمون دانشجو مي پذيرد.اين دانشكده در مقطع كارشناسي از سال 1382و كارشناسي ناپيوسته از سال 1385 اقدام به پذيرش دانشجو نمود. دانشكده علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در حال حاضر در هر سه مقطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد داراي 1200 نفر دانشجو و 12 نفر عضو هيات علمي بوده كه 4 نفر از اعضاء دانشيار و بقيه نيز استاديار مي باشند همچنين از سال 1393 امكان پذيرش دانشجوي دكتري در رشته مديريت ورزشي فراهم شد و از سال 1395 فيزيولوژي ورزشي  و رفتار حركتي دانشجو مي پذيرد.فضاي مناسب دانشكده اين امكان را فراهم نموده كه اساتيد در طول روز به جز ساعات كلاس در دفاتر خود جهت راهنمايي دانشجويان حضور يابند. همچنين وجود كتابخانه تخصصي جهت مطالعه دانشجويان در محل دانشكده و فضاي مطلوب آن باعث تشويق و ترغيب دانشجويان به مطالعه در ساعات غير كلاسي را فراهم نموده است. امكانات و فضاي بسيار خوب ورزشي از قبيل 11 باب سالن ورزشي با ابعاد مختلف و تجهيزات بسيار مطلوب جهت آموزش و فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويان وجود دارد. بنابر اين توسعه همه جانبه اين دانشكده(نيروي انساني، فضاهاي تخصصي و ورزشي) اين دانشكده را به عنوان يكي از موفق ترين مراكز آموزش عالي تبديل نموده كه مصاديق آن را در غالب نيروي انساني مي توان در بسياري از دانشگاه ها مشاهده كرد.
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/25
تعداد بازدید:
12733
Powered by DorsaPortal