دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي يكي از پرسابقه ترين دانشكده هاي اين دانشگاه مي باشد كه اينك در سه مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در 18 رشته مختلف با حدود 3000 دانشجو در حال فعاليت مي باشد.
از ويژگي هاي اين دانشكده چاپ و انتشار بيش از 90عنوان كتاب تاليف شده و 130 مقاله شده چاپ بوسيله اعضاي هيات علمي آن است.همچنين بيش از پانزده طرح پژوهشي انجام گرفته بوسيله اساتيد اين دانشكده صورت گرفته است.

اين دانشكده داراي آزمايشگاه روانشناسي،مركز مشاوره دانشجويان و دو مجله علمي به نام هاي دانش و پژوهش در علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي) و دانش وپژوهش در روانشناسي مي باشد كه هر دو مجله به تصويب كمسيون بررسي و تاييد نشريات علمي رسيده و امتياز علمي پژوهشي دريافت نموده است.
رشته هاي موجود در اين دانشكده به شرح زير مي باشد:
سه رشته در مقطع كارشناسي دارد كه عبارت است از 1- روانشناسي2- علوم تربيتي باگرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي3- علوم تربيتي با گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
در مقطع كارشناسي ارشد داراي 9 رشته است كه عبارت است از1- مديريت آموزشي 2-برنامه ريزي آموزشي3- برنامه ريزي درسي4-فلسفه 5- روانشناسي عمومي 6-روانشناسي صنعتي و سازماني 7-تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش 8- آموزش و بهسازي منابع انساني 9- روانشناسي باليني
در مقطع دكترا داراي 6 رشته است 1- فلسفه تعليم وتربيت 2- برنامه ريزي درسي3- مديريت آموزشي 4- روانشناسي تربيتي 5- روانشناسي عمومي 6 - مشاوره
 
آموزش دانشكده
در حال حاضر انجام كليه امور مربوط به به بيش از 3000 دانشجو در 18 رشته تحصيلي و در سه مقطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي) از ثبت نام تا مرحله فارغ التحصيلي در آموزش دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي انجام مي پذيرد.
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/19
تعداد بازدید:
23961
Powered by DorsaPortal