دانشكده پرستاري و مامايي
جهت دسترسي به سايت دانشكده كليك كنيد
آشنايي با دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان)


دانشكده پرستاري و مامايي واحد خورراسگان( اصفهان) به منظور تربيت قسمتي از كادر بهداشتي درماني مورد نياز كشور از سال 1371 در مقطع كارشناسي پرستاري و از سال 1372 در مقطع كارداني رشته مامايي پس از تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به پذيرش دانشجو اقدام نمود. دانشكده پرستاري و مامايي در سال 81 نيز از طرف هيئت اعزامي شوراي گسترش دانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت و صلاحيت آن براي تربيت دانشجو مجدداً به تأييد رسيد. تاسيس اين دانشكده طبق مجور شماره 106852/67 دفتر تشكيلات و روش هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 8/5/85 مورد تصويب نهايي قرار گرفت و در مهر ماه سال 1387 مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پرستاري در كليه گرايش ها توسط شوراي كسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گرديد.


رشته هاي آموزشي: 
 • پرستاري
 • مامايي
 • آموزش پرستاري
 • پرستاري كودكان
 • روان پرستاري
 • پرستاري سلامت جامعه
 • پرستاري داخلي جراحي
آزمايشگاه بافت شناسي
اين آزمايشگاه نيز با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي سلول و بافت شناسي و آسيب شناسي اختصاص داده شده است. در اين آزمايشگاه ميكروسكوپهاي نوري دو چشمي و ميكروسكوپ نوري باقابليت عكس و فيلم برداري و اتصال به ديتا پروژكتور وجود دارد كه همزمان لامهاي قابل مشاهده در زير ميكروسكوپ را بر روي پرده جهت مشاهده همزمان كليه دانشجويان منتقل مي كند.علاوه بر اين تعداد زيادي لام آماده رنگاميزي شده از بافتهاي مختلف بدن انسان و همين طور لامهاي آسيب شناسي فراواني در خصوص بيماريهاي مختلف وجود دارد كه براي آموزش دانشجويان مورد استفاده قرار مي گيرند.
ليست تجهيزات و دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بافت شناسي (بافت شناسي،سلول شناسي،جنين شناسي،آسيب شناسي)
 • ميكروسكوپ نوري دوچشمي
 • ميكروسكوپ مانيتورينگ دوربين دار
 • كامپيوتر
 • يخچال
 • لامهاي بافت شناسي، جنين شناسي، آسيب شناسي
 • ديتا پروژكتور
مركز تحقيقات بيوتكنولوژي:
اين مركز از سال 1389 در راستاي توسعه امور پژوهشي در زمينه در حال پيشرفت بيوتكنولوژي در دو حوزه ميكروبي و مولكولي راه اندازي گرديد و در طي سالهاي اخير با فراهم سازي انواع دستگاههاي مورد نياز مجموعه نسبتا كاملي را براي انجام انواع تحقيقات در اين حوزه حساس علمي فراهم نموده است. اين مركز تا به حال فضاي لازم براي امور پژوهشي بيش از 50 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه هاي مختلف پزشكي و غير پزشكي را فراهم نموده است و در حال حاضر با دارا بودن امكانات كافي آماده پذيرش دانشجويان خارج از دانشگاه بوده و حتي توانايي پذيرش نمونه براي انجام آناليزهاي مختلف را نيزدارد.
همچنين طي ساليان اخير با جمع آوري انواع باكتريها و قارچها از نمونه هاي استاندارد و نمونه هاي باليني و محيطي بانك ميكروبي مركز با داشتن نزديك به 60 گونه آماده ارائه سرويس در سطح استان مي باشد.
از جمله كارهاي انجام شده در اين مركز در حوزه بيوتكنولوزي ميكروبي مي توان به شناسايي و جداسازي باكتريهاي تجزيه كننده آلاينده هاي زيست محيطي مثل باكتري هاي تجزيه كننده فنل و مشتقات آن، باكتري هاي تجزيه كننده تركيبات نفتي، باكتريهاي حذف كننده فلزات سنگين مثل سرب، نيكل و كادميوم، باكتريهاي تجزيه كننده تانن، مطالعه باكتريهاي مسبب پوسيدگي دندان و اثر باكتريهاي پروبيوتيك مثل لاكتوباسيلها در جلوگيري از پوسيدگي دندان و همچنين استخراج اگزوپلي ساكاريدهاي باكتريهاي مختلف و اثر آن بر روي سلولهاي سرطاني اشاره نمود.
در حوزه بيوتكنولوزي مولكولي نيز مي توان به مطالعات انجام شده در خصوص شناسايي پلي مورفيسم ژنتيكي (SNP) FOK1 بر روي گيرنده ويتامين دي(VDR) و رابطه چاقي و نازايي در بين خانمهاي اصفهاني و همچنين شناسايي پلي مورفيسم ژنتيكي ژن FTO در جميت چاق اصفهاني اشاره كرد.
امكانات و دستگاههاي موجود در اين مركز به تفكيك حوزه به صورت زير مي باشد:
الف – بيوتكنولوژي ميكروبي:
انكوباتور دي اكسيد كربن، انكوباتور يخچالدار، اولتراسانتريفوژ يخچالدار، انكوباتور مزوفيل(2 دستگاه)، انكوباتور شيكردار – يخچالدار(2 دستگاه)، اتوكلاو، هود لامينار نوع2، آون، PHمتر، كلني كانتر معمولي، ورتكس لوله(2دستگاه)، ميكروسكوپ نوري(2 دستگاه)، سونيكاتور، يخچال بزرگ ضد اسيد، فريزر 20-، كامپيوتر و UPS، هود شيميايي، هيتر مغناطيسي (3دستگاه)، ترازوي ديجيتالي 01/0 گرم، پرينتر.
ب- بيوتكنولوژي مولكولي:
اتاق الكتروفورز: تانك الكتروفورز افقي كوچك و متوسط و دستگاه پاورسوپلاي(3 سري)، دستگاه ديونايزر، دستگاه ژل داك، مايكروويو و كامپيوتر، تانك الكتروفورز عمودي متوسط و بزرگ(2دستگاه).
اتاق كشت بافت: هود لامينار نوع2، انكوباتور كشت بافت.
فضاي عمومي: ميكروسانتريفوژ، ميكروسانتريفوژ يخچالدار، انكوباتور شيكردار مزوفيل، شيكر ارلن، سانتريفوژ، هود شيميايي، بن ماري شيكردار، PHمتر، ميكروورتكس، بن ماري جوش، بن ماري سرولوژي، هيتر مغناطيسي، نانودراپ، الايزا پليت ريدر، الايزا واشر، اتاق كار PCR، دستگاه ترموسايكلر PCR، دستگاه RT-PCR، كامپيوتر، ترازوي ديجيتالي 001/0 و 0001/0 گرم، ترموبلاك (2دستگاه)، ورتكس لوله (2دستگاه)، پرينتر.
ج- دستگاههاي در حال خريداري:
فريز دراير، كلني كانتر ديجيتالي با قابليت عكس برداري و اتضال به كامپيوتر، اسپكتروفتومتر، فتومتر بيوشيمي، ترانسلوميناتور نورUV، دستگاه ترموسايكلر PCR(2دستگاه)، انكوباتور108 ليتري(2دستگاه)، اتوكلاو 50 و 75 ليتري(2دستگاه).
 
آزمايشگاه بيوشيمي
اين آزمايشگاه با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي بيوشيمي، ايمونولوژي و فيزيولوژي اختصاص داده شده است. از وسايل و دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه به صورت تفكيك درس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف- بيوشيمي: انواع لوله هاي آزمايش، انواع سمپلرهاي ثابت با حجمهاي 10، 20، 50 و100 ميكروليتري، يخچال، اسپكتروفتومتر، سانتريفوژ، انواع كيتهاي بيوشيميايي، ترازوي ديجيتالي 1/0 گرم.
ب- ايمونولوژي و سرولوژي: روتاتور لام، سروفيوژ، انواع لامهاي سرولوژي، بن ماري جوش، بن ماري سرولوژي، لوله هاي سرولوژي، اواع كيتهاي سرولوژي، چراغ مطالعه، انواع كيتهاي الايزا، دستگاه الايزا ريدر.
ج- فيزيولوژي: ميكروسكوپهاي نوري دوچشمي، لام نئوبار، دستگاه سانتريفوژ ميكروهماتوكريت، دستگاههاي سل كانتر، دستگاههاي شيكر ملانژور.

ليست تجهيزات و دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بيوشيمي:

ميكروسكوپ نوري دوچشمي ، شيكر ملانژور ، آون ، بن ماري جوش ، بن ماري 37 درجه ، چراغ مطالعه ، سانتريفوژ ،سمپلر ثابت با گنجايشهاي مختلف ، ترازوي ديجيتالي 1/0 ، سروفيوژ ، سانتريفوژ ميكروهماتوكريت ، اسپكتروفتومتر ، يخچال ، كامپيوتر ، ديتا پروژكتور ، سانتريفوژ

 آزمايشگاه مولاژ
اين آزمايشگاه نيز با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي آناتومي اختصاص يافته است. در اين آزمايشگاه انواع مولاژ از دستگاههاي مختلف بدن انسان مثل دستگاه اسكلتي(ماهيچه و استخوان)، دستگاه تنفس، دستگاه گردش خون، دستگاه توليد مثل، دستگاه ادراري، دستگاه عصبي، دستگاه گوارشي، دستگاه گردش خون و اندامهاي مختلفي چون دست، پا، گردن، سر، چشم، گوش، رحم و ... مي باشد و مجموعه كاملي براي آموزش آناتومي انساني را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد. 

 
 
آزمايشگاه ميكروبيولوژي
اين آزمايشگاه با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي باكتري شناسي و انگل شناسي اختصاص يافته است. از وسايل و دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
اتوكلاو، انكوباتور(2دستگاه)، آون، هود لامينار، يخچال، بن ماري جوش، PH متر، ترازوي ديجيتالي 01/0 گرم، انواع سمپلرهاي ثابت با حجمهاي 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 و 1000 ميكروليتري، انواع پليت و لوله هاي آزمايش در پيچ دار، انواع محيط هاي كشت باكتري و قارچ، انواع رنگها و مواد شيميايي با كاربرد ميكروبي، انواع ديسكهاي آنتي بيوتيكي، انواع نمكهاي معدني و قندها، انواع لام هاي آماده باكتري، قارچ و انگل شناسي.
 
افتخارات اعضاي هيات علمي:

· آقاي دكتر منوچهر مصري پور:
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1375
كسب عنوان پژوهشگر برگزيده جشنواره شيخ بهايي و دريافت لوح تقدير از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1376

· آقاي دكتر سيد علي ناجي:
كسب افتخار پرستار نمونه كشوري و دريافت لوح تقدير از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي1385
كسب افتخار رييس هيات مديره نمونه سازمان نظام پرستاري كشور و دريافت لوح تقدير از سوي رياست كل سازمان1385
كسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمين جشنواره پژوهشي سطح دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال 1391

· دكتر حيدر علي عابدي:
پژوهشگر بر گزيده دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خوراسگان سال 1389
پژوهشگر بر گزيده استان تشويق از طرف استانداري اصفهان1389.
كسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمين جشنواره پژوهشي سطح دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال 1391

· خانم دكتر شايسته صالحي:
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال هاي 1366، 1378، 1384
كسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمين جشنواره پژوهشي سطح دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال 1391

· آقاي دكتر آرش قدوسي:
رتبه اول بورد تخصصي پزشكي قانوني كشور 1381
كسب افتخار پزشك نمونه استان و دريافت لوح از رياست نظام پزشكي 1386
پژوهشگر نمونه استان و تشويق از سوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1391
كسب عنوان پژوهشگر نمونه در پنجمين جشنواره پژوهشي سطح دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال 1391


اختراعات ثبت شده اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي:
· اختراع و ثبت اختراع كرم پروپليس براي بهبود بيماري هاي پوستي : آقاي دكتر رضا مناني، عضو هيات علمي دانشكده
· اختراع و ثبت اختراع بالابر بيمار عمودي، جهت كمك به بيمار و كادر درماني در حمل بيمار: آقاي دكتر حيدر علي عابدي عضو هيات علمي و همكاران
· اختراع و ثبت اختراع بالابر بيمار افقي: جهت كمك به بيمار و كادر درماني در حمام در تخت و جلو گير از زخم بستر: آقاي دكتر حيدر علي عابدي عضو هيات علمي و همكاران
· اختراع و ثبت اختراع لوله تراشه دو كافه ساكشن دار (جهت پيشگيري از عوارض موضعي لوله تراشه هاي يك كافه معمولي):آقاي صفر علي اسماعيلي، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
· اختراع و ثبت اختراع حفاظ امنيتي تيوب هدايت شونده جهت پيشگيري از صدمات ورزش زمستاني تيوب سواري: آقاي صفر علي اسماعيلي ، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
· كسب مدال برنز دومين المپياد مخترعين و مبتكرين كشور در سال 1390 توسط آقاي صفر علي اسماعيلي ، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
· محقق برگزيده در سومين جشنواره جهادگران علم و فناوري سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري در آذر ماه 1390 : آقاي صفر علي اسماعيلي ، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
· اختراع كيف تولد مامايي Midwifery Birth Bag)) توسط خانم مينا رفيعي، دانشجوي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
· كسب رتبه برتر مقالات در اولين كنگره بين المللي ايدز در آبان 1391 ، برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشكي شيراز - نويسنده مقاله: خانم ليدا ساساني دانش آموخته ارشد پرستاري و دكتر سيد علي ناجي، دكتر حيدر علي عابدي اعضاي هيات علمي گروه پرستاري
· كسب رتبه سوم مقالات در سيزدهمين كنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشكي كشور 1391، برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشكي مازندران- نويسندگان مفاله: الهام داستان پور دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دكتر سيد علي ناجي، دكتر رضا مناني اعضاي هيات علمي گروه پرستاري
· كسب رتبه برتر مقالات ارائه شده در همايش دانشجويي حاكميت باليني و ارتقاي مستمر كيفيت 1391، برگزار كننده: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، نويسندگان: آزيتا مهمدي كربلايي دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دكتر شايسته صالحي، دكتر حيدر علي عابدي اعضاي هيات علمي گروه پرستاري
· كسب عنوان پوستر برتر در دومين كنگره سراسري ارتقاي سلامت نوزاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد توسط دانشجويكارشناسي ارشدپرستاري خانم مژگان قاسمي دانشجوي كارشناسيارشد پرستاري 1391
· كسب رتبه پوستر برتر در پنجمين سمينار سراسري پرستار، ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشكي گلستان توسط خانم مژگان قاسمي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد پرستاري 1391
· كسب رتبه پوستر برتر در دومين همايش ملي قرآن پژوهي و طب دانشگاه علوم پزشكي اروميه توسط خانم شريفه منعميان دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد پرستاري 91
· كسب رتبه پوستر برتر در پنجمين سمينار سراسري پرستار، ماما و پژوهش دانشگاه علوم پزشكي گلستان توسط خانم ليدا ساساني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد پرستاري 91  
تاریخ به روز رسانی:
1395/05/19
تعداد بازدید:
20657
Powered by DorsaPortal