کارکنان اسبق
چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و درجهت تحقق اهداف دانشگاه خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند .
حوزه ریاست (حراست، فناوری اطلاعات، روابط عمومی، ستاد شاهد و ایثارگران) :
1.مهدی مردیها
2. مریم چراغی جمالویی
3. فرزانه جعفری فشارکی
4. رضا شاهدلی
5. علی اصغر احمدیان دستجردی
6.رضا قاسمی
7.محمدرضا عبداللهی سروی

8.عباس ابراهیم پور
9.زنده یاد حسین چراغ اصفهانی
10.اصغر احمدی خوراسگانی
11.حسین اسماعیلی
12.حسن تقدسی
13.محمد کمالی
حوزه آموزشی:
1. عباسعلی خاصه تراش
2. سیدمهدی صالحی
3. حسین کیانی
4. اکبر حسینی
5. رجبعلی قضاوی خوراسگانی
6. سیدجواد صالحی
7. حسین زمانی
8. اکبر محمدرضایی خوراسگانی
9. ناهید علیان امین آبادی
10. رضا لطیفی
11. مریم کریمی وردنجانی
12. زهرا سادات فاطمی
13. زهره اسماعیلیان
14. مهدی مظاهری تهرانی
15. محمدعلی حیدری
16. ابراهیم گازر
17. حسین حاجیان
18. حسین زمانی
19. رضا امیدی
20. علی مرادی
21. حسین شیخی محمدآبادی
22. قربان زلقی
23. فاطمه کریمی
24. سودابه معظمی
25. نرجس زواری
26. مریم مرجوی
27. جمال رحیمی پزوه
28. مروه نادعلی
29. اعظم حیدری مهیاری
30. فرزانه عطایی نوکابادی
31. فاطمه غفرانی کجانی
32. مینا غلامعلیان حسین آبادی
33.میترا تراب زاده
34.حمیدرضا لطیفی خوراسگانی
35.محمدرضا عابدینی خوراسگانی
36.سیدمحمد علامه
37.علیرضا اعظمیان
38.منصور شریفی
39.فریبا باجول
40.مجید کمالی
41.پیمان قاسمی
42. پیمان صالحین
43. سیدمسعود طباطبایی
44. مسعود لطیفی
45. مجتبی ساعی
46. احمدرضا عبادی منش
47. زنده یاد رضا اکبری
48. احمد ترابی
حوزه اداری مالی:
1. محسن غفاریان
2. شهناز یزدانی
3. احمد کریمی خوراسگانی
4. محمود محسنی خوراسگانی
5. سیدمحمد غروی
6. اصغر دهقانی
7. اصغر سبحانی
8. نادعلی عباسعلی زاده
9. احمدرضا کمالی
10. براتعلی فشارکی
11. اکبر مشهدی
12. عباسعلی حبیبی
13.ناصر درستکار
14.حسین اعتباریان
15.سیدرسول صالحی ابری
16. علیرضا لطیفی
17. لیلا علیایی
18. افسانه عجمی
19. بهمن یوسفی مقصودآبادی
20. مهری حبیب اللهی
21. گلبهار محمدی
22. حسین صالحی چهارلنگی
23. بهار عشاقی
24. سیدعلیرضا حسینیان
25.لیلا فروزانفر
26. غلامحسین فزوه
27. فروغ یزدخواستی
28.رسول جمالی خوراسگانی
29.محمد حیدری خوراسگانی
30.سیدمحسن سجادی
31.محمدعلی بارپازیان خوراسگانی
32.کوروش دباغی کوپایی
33.معصومه صالحی
34.علی سلیمانی راد
35.علیرضا کریمی
36.علی محمد قضاوی
37.علی آزادمرد
38.اکرم عظیمی
39.مصطفی سبحانی پور
40.اکبر امینی پزوه


حوزه پژوهشی:
1. محمدعلی لطیفی
2. علی ایرانی
3. محمدرضا قادری
4. زنده یاد عبدالرزاق تقی زاده
5. حسن اعتباریان خوراسگانی
6. رضا اکبری خوراسگانی
7. سیدمحمد حسینی
8. زهرا کیوانی اصفهانی
9. ناهید خسرویان
10. سعید کریمی نوکابادی
11. امیر اشرافی مهابادی
12. فاطمه دادرس
13. علی اصغر مظاهری
14. محمود صادقی
15. زنده یاد اشکبوس نصیری
16. احسان اله تولائیان
17. سیدعلی محی الدین جعفری
حوزه فرهنگی دانشجویی:
1. رسول رنگرز
2. علی دهقانی
3.زنده یاد سیدکاظم مجتبایی
4.افسانه ثابت راسخ
5.سهیلا علیزاده شمس آبادی
6.مجتبی کمال
7.طیبه یوسفی
8.فیروزه بروشک
9.احمد باقری
 هیات امناء:
1. مریم صالح پور
2. اکبر کاظمی

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/07
تعداد بازدید:
14053
Powered by DorsaPortal