روسا، معاونين و مديران اسبق
ریاست دانشگاه:
1.دکتر احمدعلی فروغی ابری( بنیانگذار دانشگاه)     زندگی نامه علمی
2.دکتر پیام نجفی
3.دکتر سیدمحمد امیری
4.دکتر احمد آذین
5.دکتر حمیدرضا جوانمرد
معاون آموزشی:
1.دکتر سید احمد احمدی
2.دکتر امیرمظفر امینی
3.دکتر هاشم گلستانی
4.دکتر مرتضی سامتی
5.دکتر منوچهر مصری پور
6.دکتر بابک وهابی مقدم
7.دکتر مهران هودجی
8.دکتر غلامرضا قلمکاری
9.دکتر مهران هودجی
10.دکتر حمیدرضا جوانمرد


مدیر آموزشی:
1.عباس مومنی
2.اکبر تاجی
3.مجید دلاوری
4.مهندس محمد تقی خادمی
5.حسین کیانی ابری
6.دکتر مهرداد جعفرپور
7.دکتر فرساد زمانی

معاون اداری مالی:
1.حسین کریمی
2.دکتر سیدمحمد امیری
3.مهندس اسداله خاکی
4.مهندس محمدتقی خادمی
5.دکتر مهران هودجی
6.دکتر مسعود حیدری
7.دکتر مرتضی سامتی
8.دکتر حسین شریفی رنانی
9.دکتر مسعود حیدری
10.دکتر علیرضا جلالی زند
11.دکتر امیررضا نقش
12.دکتر محمدعلی نادی خوراسگانی
13.دکتر محمد لطیفی
معاون پژوهشی:
1.دکتر شاپور حاج رسولیها
2.دکتر ابراهیم بهداد
3.دکتر پیام نجفی
4.دکتر احمدرضا مساح

مدیر پژوهشی:
1.دکترمحمدحسین یارمحمدیان
2.دکتر بابک وهابی
3.دکتر علیخان نصر اصفهانی
4.دکتر مجید طغیانی
مدیر طرح و برنامه و بودجه:
1.مهرداد دادخواه تیرانی

مدیر اداری:
1.حسین سعیدیان
2.مهرداد دادخواه
3.منصور حسن زاده
4.علی حنایی نژاد
5.سیدهادی نیکزاد الحسینی
معاون دانشجوئی:
1.دکتر غلامرضا شریفی
2.دکتر علیرضا جلالی زندمدیر رفاه دانشجویی:
1.سید محمد حسینی
2.محمدرضا قیصری
3.دکترمحمدرضا نادری درباغشاهی


مدیر مالی :
1.محمدرضا قیصری
2.محمد علیمرادی
3.سیدپرویز پوراکی
4.سیدمحمدرضا پرپینچی

معاون فرهنگی دانشجویی:
1. دکتر رضا اسماعیلی
2. دکتر یاسین صعیدی
3. دکتر محمدرضا شمشیری

رئیس فرهنگی:
1.حسین ربانی
2.حجت الاسلام فراهینی


مدیر تدارکات (پشتیبانی و تجهیزات):
1.حسین اعتباریان
2.عباسعلی حبیبی
3.علی باقری
4.مرتضی امینی
5.سیدمحمدرضا طباطبایی
معاون عمرانی:
1.مهندس کریم کیمیایی
2.مهندس مرتضی شمسایی فر
3.مهندس مجتبی تیموری منش
4.مهندس علیرضا پارسایی
5.بهرام جبل عاملی
6.مهندس مجتبی تیموری منش
7.مهندس علی پزشکی

معاون سما :
1.حسین سعیدیان
2.دکتر غلامرضا احمدی
3.بهمن معمار امامیه
4.محمدرضا بهمن پور
5.سیدرحیم مدنیانمدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی:
1.مهندس منصور حسن زاده
2.اصغر عالمیان
3.امیر اشرافی
مدیر گزینش:
1.سیدهادی نیکزادالحسینی
2.مجتبی کمال

مدیر کل امور بین الملل:
1.دکتر واچیک هایراپطیان


معاون علوم پزشکی:
1. دکتر حیدرعلی عابدی


مدیر فناوری اطلاعات:
1.محمود مالکی
2.مهندس مجید مختاری
مدیر مرکز تحقیقات و تولید گیاهان گلخانه ای:
1.مهندس مجید دکترصفایی
2.دکتر داود نادری
3.مهندس مصطفی دهقانی
مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی:
1.مهندس حسن اعتباریان
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/18
تعداد بازدید:
25378
Powered by DorsaPortal