روسا، معاونین و مدیران اسبق
ریاست دانشگاه:
1.دکتر احمدعلی فروغی ابری( بنیانگذار دانشگاه)     زندگی نامه علمی
2.دکتر پیام نجفی
3.دکتر سیدمحمد امیری
4.دکتر احمد آذین
5.دکتر حمیدرضا جوانمرد
معاون آموزشی:
1.دکتر سید احمد احمدی
2.دکتر امیرمظفر امینی
3.دکتر هاشم گلستانی
4.دکتر مرتضی سامتی
5.دکتر منوچهر مصری پور
6.دکتر بابک وهابی مقدم
7.دکتر مهران هودجی
8.دکتر غلامرضا قلمکاری
9.دکتر مهران هودجی
10.دکتر حمیدرضا جوانمرد


معاون پژوهشی:
1.دکتر شاپور حاج رسولیها
2.زنده یاد دکتر ابراهیم بهداد
3.دکتر پیام نجفی
4.دکتر احمدرضا مساح
معاون اداری مالی:
1.حسین کریمی
2.دکتر سیدمحمد امیری
3.مهندس اسداله خاکی
4.مهندس محمدتقی خادمی
5.دکتر مهران هودجی
6.دکتر مسعود حیدری
7.دکتر مرتضی سامتی
8.دکتر حسین شریفی رنانی
9.دکتر مسعود حیدری
10.دکتر علیرضا جلالی زند
11.دکتر امیررضا نقش
12.دکتر محمدعلی نادی خوراسگانی
13.دکتر محمد لطیفی
معاون دانشجوئی:
1.دکتر غلامرضا شریفی
2.دکتر علیرضا جلالی زندمعاون فرهنگی دانشجویی:
1. دکتر رضا اسماعیلی
2. دکتر یاسین صعیدی
3. دکتر محمدرضا شمشیری

معاون عمرانی:
1.مهندس کریم کیمیایی
2.مهندس مرتضی شمسایی فر
3.مهندس مجتبی تیموری منش
4.مهندس علیرضا پارسایی
5.بهرام جبل عاملی
6.مهندس مجتبی تیموری منش
7.مهندس علی پزشکی

معاون سما :
1.حسین سعیدیان
2.دکتر غلامرضا احمدی
3.بهمن معمار امامیه
4.محمدرضا بهمن پور
5.سیدرحیم مدنیان

معاون علوم پزشکی:
1. دکتر حیدرعلی عابدی
رئیس فرهنگی:
1.حجت الاسلام حسین ربانی
2.حجت الاسلام رضا فراهینی


مدیر آموزشی:
1.عباس مومنی
2.اکبر تاجی
3.مجید دلاوری
4.مهندس محمد تقی خادمی
5.حسین کیانی ابری
6.دکتر مهرداد جعفرپور
7.دکتر فرساد زمانی
8.دکتر مهرداد جعفرپور
مدیر پژوهشی:
1.دکترمحمدحسین یارمحمدیان
2.دکتر بابک وهابی
3.دکتر علیخان نصر اصفهانی
4.دکتر مجید طغیانی
مدیر فناوری اطلاعات:
1.محمود مالکی
2.مهندس مجید مختاری
3. سیدهادی نیکزادالحسینی
4. دکتر فرساد زمانی
مدیر اداری:
1.حسین سعیدیان
2.مهرداد دادخواه
3.منصور حسن زاده
4.علی حنایی نژاد
5.سیدهادی نیکزاد الحسینی
مدیر مالی :
1.محمدرضا قیصری
2.محمد علیمرادی
3.سیدپرویز پوراکی
4.سیدمحمدرضا پرپینچی

مدیر طرح و برنامه و بودجه:
1.مهرداد دادخواه تیرانیمدیر رفاه دانشجویی:
1.سید محمد حسینی
2.محمدرضا قیصری
3.دکترمحمدرضا نادری درباغشاهی


مدیر گزینش:
1.سیدهادی نیکزادالحسینی
2.مجتبی کمال

مدیر تدارکات (پشتیبانی و تجهیزات):
1.حسین اعتباریان
2.عباسعلی حبیبی
3.علی باقری
4.مرتضی امینی
5.سیدمحمدرضا طباطبایی
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی:
1.مهندس منصور حسن زاده
2.اصغر عالمیان
3.امیر اشرافی
مدیر کل امور بین الملل:
1.دکتر واچیک هایراپطیان


مدیر مرکز تحقیقات و تولید گیاهان گلخانه ای:
1.مهندس مجید دکترصفایی
2.دکتر داود نادری
3.مهندس مصطفی دهقانی
مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی:
1.مهندس حسن اعتباریان
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/09
تعداد بازدید:
33099
Powered by DorsaPortal