اهداف دانشگاه

پرورش استعدادها
تعميق مباني ديني از طريق آموزش و پرورشهاي علمي
ترويج علوم به منظور كمك به تجهيز و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور
توسعه دانش بشري و رشد فن آوري پيشرفته صنعتي

كمك به توسعه و ارتقاء علوم و معارف در كشور
مشاركت در تربيت و تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز كشور
مشاركت در فراهم سازي زمينه هاي توسعه تحقيقات، نوآوري، انتقال و جذب فن آوري.
بهبود شاخص هاي آموزش عالي از نظر كمي و كيفي
مشاركت در انطباق محتواي آموزش ها با نيازهاي تخصصي جامعه و مقتضيات توسعه علوم و معارف
توام ساختن آموزش با پژوهش در كليه مقاطع تحصيلي و كمك به تامين نيازهاي بنيادي پژوهشي كشور
برقراري و گسترش ارتباط متقابل با موسسات آموزش عالي و ديگر بخشها در زمينه هاي علمي و فرهنگي و صنعتي
تغيير ساختار هرم دانشجويي دانشگاه به سوي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري.

تاریخ به روز رسانی:
1395/04/12
تعداد بازدید:
18606
Powered by DorsaPortal