خدمات بیمه
  اطلاعات مربوط به بیمه حوادث دانشجویی
 
  •  کلیه دانشجویان واحد تحت پوشش بیمه حوادث دانشجوئی بوده وحق بیمه دریافتی در هر ترم مبلغ 20000 ریال به ازاء هر دانشجو میباشد که در زمان ثبت نام دریافت میشود
  •  پرداخت هزینه طبق مدارک و صورت هزینه های بیمارستانی وبر اساس تعرفه های اداره کل تسهیلات و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی و پس از تایید اداره فوق الذکر به شرح زیر پرداخت میشود:
    الف) هزینه پزشکی زمان حادثه تا مبلغ 12000000 ریال
    ب) نقص عضو و از کار افتادگی (کل و جزیی) ناشی از حادثه تا مبلغ 60000000 ریال
    ج) فوت ناشی از حادثه تا مبلغ 60000000 ریال
  •  پرداخت هزینه تنها در موارد بروز حادثه امکان پذیر است و شامل موارد دیگر نمیشود
  •  برای حوادثی که خارج از واحد دانشگاهی اتفاق می افتد ارائه گزارش نیروی انتظامی و مراجع قضایی الزامی است.

تاریخ به روزرسانی:
1395/10/22
تعداد بازدید:
2347
Powered by DorsaPortal