Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ پنج شنبه ۷ مهر
کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش دوره فراگیر نوبت اول
اصفهان (خوراسگان)- سال تحصیلی 1402-1401 - پذیرش دوره فراگیر - نوبت اول
نام دانشکده کد رشته محلنام رشته تحصیلیکد رشته امتحانی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 11755 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی 1040
تربیت بدنی و علوم ورزشی 12357 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی 1074
تربیت بدنی و علوم ورزشی 12387 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1075
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13202 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی 1116
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13239 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاه های ورزشی 1117
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12166 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک 1064
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12179 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی 1065
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12208 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1067
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12767 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی 1090
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12814 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 1091
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12853 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی 1092
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12879 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی 1093
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 12902 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 1094
زبان های خارجی 11035 آموزش زبان انگلیسی 1005
زبان های خارجی 11974 زبان شناسی گرایش اجتماعی 1051
زبان های خارجی 12425 مترجمی زبان انگلیسی 1079
علوم انسانی 11431 حسابداری 1034
علوم انسانی 11598 حقوق جزا و جرم شناسی 1037
علوم انسانی 11672 حقوق خصوصی 1038
علوم انسانی 12296 فقه و مبانی حقوق اسلامی 1071
علوم انسانی 13026 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی 1106
علوم انسانی 13127 مدیریت کسب و کار گرایش مالی 1111
علوم تربیتی و روانشناسی 11119 آموزش و بهسازی منابع انسانی 1007
علوم تربیتی و روانشناسی 11200 برنامه ریزی درسی 1015
علوم تربیتی و روانشناسی 11274 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1021
علوم تربیتی و روانشناسی 11784 روان شناسی بالینی 1043
علوم تربیتی و روانشناسی 11897 روان شناسی عمومی 1047
علوم تربیتی و روانشناسی 12472 مدیریت آموزشی 1081
فنی و مهندسی 13807 علوم زمین گرایش پترولوژی 2019
فنی و مهندسی 13818 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 2020
فنی و مهندسی 13846 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی 2022
فنی و مهندسی 13909 مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 3001
فنی و مهندسی 13959 مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 3002
فنی و مهندسی 14128 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی 3010
فنی و مهندسی 14335 مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 3015
فنی و مهندسی 14403 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 3019
فنی و مهندسی 14499 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 3020
فنی و مهندسی 14854 مهندسی معماری 5003
کشاورزی و منابع طبیعی 12457 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست 1080
کشاورزی و منابع طبیعی 14729 بیوتکنولوژی کشاورزی 4003
کشاورزی و منابع طبیعی 14750 علوم دامی گرایش تغذیه دام 4005
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/24
تعداد بازدید:
2198
Powered by DorsaPortal