Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
دانلود دفترچه های آزمون بر اساس مقطع تحصیلی و سال برگزاری آزمون ها

دفترچه های راهنمای ثبت نام آزمون ها

نکته: جهت مشاهده و دریافت دفترچه های راهنمای ثبت نام آزمون بر روی مقطع تحصیلی کلیک نمایید.

عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1400-1401 رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400
دفترچه راهنمای جدول رشته/محل های آزمون سراسری مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 1399 رشته های گروه علوم پزشکی
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
دفترچه رشته / محل های آزمون سراسری سال 1399 رشته های غیر پرشکی و علوم پزشکی
عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400
دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399
دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399
عنوان دفترچه راهنمای ثبت نام دفترچه راهنما
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1400
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1400
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1399
دفترچه راهنمای ثبت نام دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1399
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/24
تعداد بازدید:
762
Powered by DorsaPortal