Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
سرفصل مصوب و چارت ترمیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

نکته: جهت مشاهده و دریافت سرفصل مصوب بر اساس ورودی و چارت ترمیک بر روی عنوان مقطع کلیک نمایید.

نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
آموزش و پرورش ابتدایی 1396 درحال اجرا فعال
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
روان شناسی 1399 درحال اجرا فعال
روانشناسی 1393 1398 منسوخ
روانشناسی - صنعتی و سازمانی 1370 1392 منسوخ
علوم تربیتی 1396 درحال اجرا فعال
علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 1364 1395 منسوخ
علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی 1364 1395 منسوخ
علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 1364 1395 منسوخ
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
آموزش و بهسازی منابع انسانی 1398 درحال اجرا فعال
آموزش و بهسازی منابع انسانی 1393 1397 منسوخ
برنامه ریزی درسی 1396 درحال اجرا فعال
علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی 1375 1395 منسوخ
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 1388 1395 منسوخ
علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی 1395 در حال اجرا فعال
تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش 1399 درحال اجرا فعال
تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش - تعلیم و تربیت اسلامی 1387 1398 منسوخ
روان شناسی بالینی 1399 درحال اجرا فعال
روانشناسی بالینی 1389 1398 منسوخ
روان شناسی صنعتی و سازمانی 1396 درحال اجرا فعال
روانشناسی صنعتی و سازمانی 1386 1395 منسوخ
روانشناسی عمومی 1376 درحال اجرا فعال
مدیریت آموزشی 1398 درحال اجرا فعال
مدیریت آموزشی 1376 1397 منسوخ
مشاوره- مشاوره مدرسه 1398 درحال اجرا فعال
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی 1397 درحال اجرا فعال
مدیریت آموزش عالی 1395 1396 منسوخ
برنامه ریزی درسی 1395 درحال اجرا فعال
برنامه ریزی درسی 1386 1394 منسوخ
روان شناسی 1396 درحال اجرا فعال
روانشناسی عمومی 1387 1395 تغییر عنوان رشته
روان شناسی تربیتی 1399 درحال اجرا فعال
روانشناسی تربیتی 1376 1398 منسوخ
فلسفه تعلیم و تربیت 1395 درحال اجرا فعال
فلسفه تعلیم و تربیت 1388 1394 منسوخ
مدیریت آموزشی 1390 درحال اجرا فعال
مشاوره 1393 درحال اجرا فعال
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/06
تعداد بازدید:
4189
Powered by DorsaPortal