Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
راهنمای کلاس ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - کد 175

نام ساختمان طبقه/راهرو شماره کلاس

تهیه و تنظیم: اداره برنامه ریزی آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- خوراسگان

پرستاری و مامایی همکف 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110
اول 101- 102
تربیت بدنی و علوم ورزشی راهرو سمت راست 805- 806- 809
راهرو سمت چپ 801- 802- 803- 804
دندانپزشکی اول 711- 712
علوم انسانی همکف 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59
اول 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71
علوم تربیتی و روانشناسی همکف راهرو سمت راست 112- 113- 114- 116- 118
همکف راهرو سمت چپ 120- 121- 122- 124- 128- 129- 130- 132
اول راهرو سمت راست 212A- 212B- 213A- 213B- 214- 215- 216- 217
اول راهرو سمت چپ 219- 220A- 220B- 222- 223- 224- 226- 230- 232- 233- 234
دوم راهرو سمت راست 313- 318A- 318B- 319A- 319B- 320A- 320B
دوم راهرو سمت چپ 322- 323- 324- 325- 326- 330
فنی و مهندسی همکف 412- 413- 414- 416- 417- 418- 421- 422- 423
اول 428- 429- 430- 431- 432- 433- 434- 435- 436- 437- 438
کشاورزی و منابع طبیعی راهرو A 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19
راهرو B 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29
راهرو C 30- 31- 32- 33- 34
راهرو D 41- 42- 43- 44- 45- 46
مدیریت همکف 80-81-82-83-84-85-86-87-88
اول 91-92-93-94-96-97-98
معماری و شهرسازی همکف سمت راست 601- 606- 607- 608- 609- 612- 613
همکف سمت چپ آتلیه 1-آتلیه 2-آتلیه 3-آتلیه 4-آتلیه 5-آتلیه 6-آتلیه 7-آتلیه 8-آتلیه 9-آتلیه 10
اول سمت راست آتلیه 11-آتلیه 12-آتلیه 13-آتلیه 14-آتلیه 15-آتلیه 16-آتلیه 17-آتلیه 18
اول سمت چپ آتلیه19 -آتلیه20 -آتلیه 22-آتلیه 23- آتلیه24 -آتلیه 25 -آتلیه26 -آتلیه 27
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/17
تعداد بازدید:
605
Powered by DorsaPortal