Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
اداره نظارت و ارزیابی
 
 
دکتر حمید عزیزی ملک آبادی
رئیس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2443
تلفن دفتر: 03135002443
 
علیرضا ابراهیم پور
کارشناس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2437
تلفن دفتر: 03135002437
 
امیرحسین عقیلی
مسئول دفتر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2122
تلفن دفتر: 03135002122
 
امید کلانتری
مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2177
تلفن دفتر: 03135002177
 
عباس ابراهیمی
مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2280
تلفن دفتر: 03135002280
 
قاسم شریعتی
مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2397
تلفن دفتر: 03135002397
 
عبدالمحمد اسماعیلی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2216
تلفن دفتر: 03135002216
 
سیدمهدی نریمانی
مسئول دفتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2655
تلفن دفتر: 03135002655
 
حسینعلی اسماعیلی
مسئول دفتر دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2722
تلفن دفتر: 03135002722
 
جواد غلامی
مسئول دفتر ساختمان معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 
داخلی دفتر: 2677
تلفن دفتر: 03135002677
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/14
تعداد بازدید:
1669
Powered by DorsaPortal