منابع الكترونيكي

منابع الكترونيكي

ليست سايت هاي قابل استفاده از منابع علمي جهت جستجوي مقالات فارسي و لاتين
ديتابيس هاي منابع علمي جهت جستجوي مقالات فارسي و لاتين با آدرس هاي قيد شده در زير از طريق IPهاي دانشگاه (داخل دانشگاه)  و شبكه VPN (خارج از دانشگاه) قابل دسترسي مي باشد. همچنين دانلود سيستماتيك (دانلود يك و يا بخشي از يك نشريه) ممنوع بوده و در صورت انجام باعث قطع سرويس از طريق ناشر خواهد گرديد. در ضمن تهيه مقالات از ساير منابع از طريق دفتر تامين منابع مستقر در طبقه سوم ساختمان انديشه، حوزه معاونت پژوهشي، امكان پذير است.[نحوه اتصال به VPN دانشگاه]
 نياز به اخذ دسترسي از دانشكده
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/05
تعداد بازدید:
10098
Powered by DorsaPortal