دانشکده پرستاری و مامایی
گروه کارشناسی مامایی
  

گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به منظور تربیت بخشی ازنیروی مورد نیاز کادر بهداشتی درمانی کشور از سال 1372 اقدام به پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی نمود و از سال 1386 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مامایی آغاز شد.

فضای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شامل آزمایشگاه میکروبیولوژی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، بافت شناسی ، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی ، پاتولوژی ، بیوشیمی ، ایمنولوژی و سرولوژی ، مرکز آموزش مهارت های بالینی شامل 5 مجموعه : اتاق مولاژ ، تجهیزات سمعی بصری ، سالن کنفرانس ،کتابخانه اختصاصی ، سایت اختصاصی دانشجویان می باشد. جهت آموزش بالینی دانشجویان، با مراکز مختلف بهداشتی ،درمانی قرار داد منعقد گردیده است. این مراکز شامل مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی ، سازمان پزشکی قانونی، مرکز باروری و ناباروری اصفهان، کلینیک خانواده و بیمارستان میلاد، مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مشتاقیان، و پژوهشکده ی رویان می باشند.

گروه مامایی شامل دانش آموختگان رشته های بهداشت باروری، آموزش مامایی، بهداشت مادر وکودک، مامایی قانونی، مدیریت در مامایی، مشاوره در مامایی می باشند که تدریس دروس تئوری و بالینی رشته مامایی را به عهده دارند. جهت تدریس دروس تخصصی در حوزه های زنان و زایمان، تغذیه، داخلی، جراحی، داورشناسی، کودکان، سونوگرافی و رادیولوژی، آمار حیاتی از متخصصین مربوطه دعوت می گردد.

اعضای گروه مامایی

اعضای گروه مامایی

گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان( خوراسگان) در حال حاضر شامل 10 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در گرایش های آموزش مامایی، بهداشت باروری و مادر و کودک، مامایی قانونی، مدیریت مامایی و مشاوره، و سه نفر کارشناس بالینی می باشد.

عکس پرسنلی

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان مسئولیت ، cv و سایت شخصی