Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
سرفصل مصوب و چارت ترمیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نکته: جهت مشاهده و دریافت سرفصل مصوب بر اساس ورودی و چارت ترمیک بر روی عنوان مقطع کلیک نمایید.

نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی 1377 درحال اجرا فعال
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
علوم ورزشی 1397 درحال اجرا فعال
علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش 1392 1396 منسوخ
علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش 1392 1396 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی 1388 1391 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 1388 1391 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی 1370 1387 منسوخ
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی - آسیب شناسی ورزشی 1401 درحال اجرا فعال
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی - تمرینات اصلاحی 1401 درحال اجرا فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی 1392 1400 منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 1391 1400 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 1390 1391 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 1386 1391 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی 1389 1390 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی 1387 1391 منسوخ
تربیت بدنی و علوم ورزشی 1378 1386 منسوخ
رفتار حرکتی - رشد حرکتی 1392 درحال اجرا فعال
رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی 1392 1394 منسوخ
روانشناسی ورزشی 1397 درحال اجرا فعال
روانشناسی ورزشی 1385 1396 منسوخ
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی 1401 درحال اجرا فعال
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1401 درحال اجرا فعال
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی 1401 درحال اجرا فعال
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش 1392 1400 منسوخ
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1392 1400 منسوخ
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1392 1400 منسوخ
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی 1392 1400 منسوخ
مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش 1392 درحال اجرا فعال
مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی 1392 درحال اجرا فعال
مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی 1392 درحال اجرا فعال
نام رشته از سال ورود تا سال ورود وضعیت سرفصل مصوب چارت ترمیک
رفتار حرکتی 1398 درحال اجرا فعال
فیزیولوژی ورزشی 1397 درحال اجرا فعال
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی 1395 1396 منسوخ
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس 1395 1396 منسوخ
مدیریت ورزشی 1397 درحال اجرا فعال
مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1395 1396 منسوخ
مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1395 1396 منسوخ
مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1395 1396 منسوخ
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/22
تعداد بازدید:
2316
Powered by DorsaPortal