مقالات مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Hot paper انتشارات Elsevier شد

مقالات مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان Hot paper انتشارات Elsevier شد.

دو مقاله آقای دکتر مجید طغیانی مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان مقاله داغ (Hot paper)  انتشارات Elsevier در سال 2011 انتخاب شد. این مقالات در مجله Live Stock Science در ساللهای 2010 و 2011 به چاپ رسیده است. مقالات مذکور مستخرج ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم می باشد. Hot paper شدن این مقالات به واسطه بسیار زیاد بازدیدکنندگان از سایت به مقالات مذکور بود و نشان دهنده به روز بودن موضوع تحقیق و کیفیت مطلوب آن می باشد.

 

تاریخ:
1390/04/28
تعداد بازدید:
756
منبع:
Powered by DorsaPortal