جلسه کرسی نظریه پردازی جناب آقای دکتر حیدرعلی عابدی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 

جلسه  کرسی نظریه پردازی  جناب  آقای دکتر حیدرعلی عابدی  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد خوراسگان  در روز سه شنبه مورخ 28/4/90 ساعت 14 در محل اتاق شوراهای حوزه ریاست دانشگاه برگزار می گردد.

این نظریه قبلا در جلسات ابتدایی و همچنین پس از بررسی توسط داوران نظریه مورد تأیید قرار گرفته است. این هشتمین نظریه ای است که توسط اعضای هیأت علمی واحد خوراسگان (اصفهان) ارائه می گردد.

 

تاریخ:
1390/04/19
تعداد بازدید:
425
منبع:
Powered by DorsaPortal