مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر احمد علی فروغی ابری : رفع تبعیض و ایجاد عدالت در حوزه نیروی انسانی عاملی تأثیرگذار است

 

دکتر احمد علی فروغی ابری :
رفع تبعیض و ایجاد عدالت در حوزه نیروی انسانی عاملی تأثیرگذار است
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در شورای اداری این واحد دانشگاهی برگزار گردید.
در آیین برگزاری این مراسم دکتر احمد علی فرغی ابری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان گفت:آنچه بیشتر از هر مسئله ای در حوزه نیروی انسانی باید به آن اهتمام شود رفع تبعیض و ایجاد عدالت بین کارکنان است.
چهره ماندگار پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی افزود:
ایجاد نظم در سازمان ها و اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه ها بدور ازهر شائبه ای موجب تقویت انگیزه کارکنان می شود که رعایت این مهم در حوزه مدیرکل امور اداری است.
دکتر احمد علی فروغی ابری با بیان این مطلب که برخوردهای احترام آمیز به عنوان یک الگوی حسنه
می تواند راه گشای سایر بخش اداری باشد تاکید کرد:ارزشیابی علمی از کارکنان در فضای صمیمی می تواند در بهبود کارها کمک قابل توجهی کند.
ایشان در ادامه ضمن قدردانی از زحمات مهرداد دادخواه طی تصدی در سمت مدیر کل امور اداری کارکنان ،مهندس منصور حسن زاده مدیر روابط عمومی واحد را با حفظ سمت به این پست منصوب کرد.
در ادامه مهندس منصور حسن زاده ضمن قدردانی از زحمات مدیران کل قبلی که طی سالیان گذشته خالصانه و صادقانه زحمت کشیده اند گفت:آنچه موجب پیشرفت سازمان ها در حوزه منابع انسانی می شود ، داشتن برنامه و پیگیری اهداف دانشگاه است.
وی افزود:بطور قطع یکی از وظایف عمده حوزه اداری دانشگاه رفع دغدغه مسئولین دانشگاه در امور کارکنان است که نیازمند زمان ومطالعه است تا ان شاء الله با تشریک مساعی کلیه مسئولین اجرایی بتوانیم این مهم را به فرجام برسانیم.
مهندس منصور حسن زاده مدیرکل امور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تاکید کرد:
تعاون وتعامل دو عامل اساسی در برابر تقابل و تعارف است و هر کجایی که تعهد و تعقل حاکم باشد
می توانیم شاهد موفقیت باشیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از دکتر حیدری معاون اداری ومالی واحد به سبب اعتماد و پیشنهاد این پست سازمانی تصریح کرد:امروز کارکنان در سازمان ها سرمایه های انسانی هستندکه اگر به امورات آنها توجه شود بطور حتم می توانند در سرنوشت سازمان ها در چشم انداز آینده تأثیرگذار باشند.


تاریخ:
1389/12/28
تعداد بازدید:
884
منبع:
Powered by DorsaPortal