هسته فن آور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) رتبه اول سومین جشنواره کسب و کار دانشگاه های استان اصفهان را به خود اختصاص داد.
طرح ساخت دستگاه عظيم پرتاب گر عمود از محسن طاهري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان رتبه اول هسته فن آور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) رتبه اول سومین جشنواره کسب و کار دانشگاه های استان اصفهان را به خود اختصاص داد.

طرح ساخت دستگاه عظيم پرتاب گر عمود از محسن طاهري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان رتبه اول هسته فن آور مرک رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) رتبه اول سومین جشنواره کسب و کار دانشگاه های استان اصفهان را به خود اختصاص داد.

14طرح به عنوان نامزد كسب عناوين برتر سومين جشنواره طرح كسب و كار دانشجويان دانشگاه‏هاي استان اصفهان پس از طي 3 مرحله داوري مشخص ومورد تقدير قرار گرفتند. سروش عليمرادي در خصوص 3 طرح برگزيده ونخست اين جشنواره افزود: طرح ساخت دستگاه عظيم پرتاب گر عمود از محسن طاهري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان رتبه اول، طرح تجاري ساخت تجهيزات طب وعيب يابي موتور القايي از حميد امين الرعايا و زهرا امير خاني از دانشگاه صنعتي رتبه دوم و طرح بازيافت مواد زايد الکترونيکي، رحيم عالي از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به عنوان رتبه سوم معرفي شد

http://karafarini.iut.ac.ir
 
 
 

عناوين برتر سومين جشنواره طرح كسب و كار دانشجويان دانشگاههاي استان اصفهان

 
 
رديف
عنوان طرح
طراحان
دانشگاه
1
      توليد دستگاه عظيم پرتابگر عمودي
محسن طاهري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
2
     طرح تجاري ساخت تجهيزات تست و عيب يابي موتور القايي
 
حميد امين الرعايا
زهرا امير خاني
دانشگاه صنعتي اصفهان
3
      بازيافت مواد زائد الکترونيکی
رحيم عالی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
 
 

تاریخ:
1389/11/28
تعداد بازدید:
597
منبع:
Powered by DorsaPortal