انتخاب 78 نفر از اعضای هیات علمی و 5 نفر از دانشجویان به عنوان پژوهشگر
در پنجمین جشنواره پژوهشی استان اصفهان 78 نفر از اعضای هیات علمی و 5 نفر از دانشجویان به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی شدند

در پنجمین جشنواره پژوهشی استان اصفهان 78 نفر از اعضای هیات علمی و 5 نفر از دانشجویان به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی شدند. در این جشنواره در بخش علوم پزشکی آقای دکتر حیدرعلی عابدی و دکتر مریم کرمی، در بخش علوم انسانی آقایان دکتر محمدعلی نادی و دکتر محسن گلپرور، در بخش کشاورزی آقایان دکتر پیام نجفی، دکتر مجید طغیانی، دکتر اکبر پیرستانی و دکتر احمد جلالیان به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی شدند.

تاریخ:
1389/10/18
تعداد بازدید:
582
منبع:
Powered by DorsaPortal