سرپرست جديد دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان منصوب شد
با صدور حكمي از سوي سيد محمد اميري و با استناد به نامه مركز هماهنگي امور استان ها و هيأت هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، عليرضا جلالي زند بعنوان سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان منصوب شد.

سرپرست جديد دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان منصوب شد 

با صدور حكمي از سوي سيد محمد اميري و با استناد به نامه مركز هماهنگي امور استان ها و هيأت هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، عليرضا جلالي زند بعنوان سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان منصوب شد.

روابط عمومي واطلاع رساني؛ در متن حكم انتصاب جلالي زند آمده است: نظر به تخصص، تجربه و تعهد جنابعالي و به استناد نامه نامه رئيس مركز هماهنگي امور استان ها و هيأت هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، به موجب اين حكم به عنوان سرپرست دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.

لازم به ذكر است دكتر عليرضا جلالي زند، دانشيار عضو هيأت علمي تمام وقت دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) است كه سوابق اجرايي متنوعي از جمله؛ مديرگروه، رياست واحد اردستان، معاون اداري و مالي واحد نجف آباد، معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و رئيس شوراي تخصصي دانشجويي فرهنگي استان اصفهان را در كارنامه خود دارد.

همچنين سيد محمد اميري طي نامه اي جداگانه از خدمات و تلاش هاي دكتر امير رضا نقش سرپرست سابق دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در مدت مسؤوليت خود صميمانه قدرداني كرد.  

تاریخ:
1395/06/13
تعداد بازدید:
233
منبع:
Powered by DorsaPortal