شوراي اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان تشكيل شد
با شركت مديران روابط عمومي و اطلاع رساني واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، شوراي اطلاع رساني اين استان با حضور امير رضا نقش رئيس دبيرخانه هيأت امناي استاني تشكيل جلسه داد.

با شركت مديران روابط عمومي و اطلاع رساني واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، شوراي اطلاع رساني اين استان با حضور امير رضا نقش رئيس دبيرخانه هيأت امناي استاني تشكيل جلسه داد.

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ در ابتداي اين جلسه امير رضا نقش رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ضمن تبريك ميلاد امام رضا (ع) از زحمات و تلاش هاي مديران روابط عمومي واحدها و مراكز آموزشي استان تقدير و تشكر كرد.

نقش با تأكيد بر اهميت تشكيل جلسات شوراي اطلاع رساني استان گفت: «اشتراك مساعي و هماهنگي بيشتر ميان روابط عمومي واحدها و مراكز آموزشي استان، بر افزايش نقش روابط عمومي ها در اطلاع رساني و آگاهي بخش بسيار موثر خواهد بود.»

رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: «دانشگاه آزاد اسلامي در راهبرد جديد خود توجه به اطلاع رساني و معرفي دستاوردها و تقويت روابط عمومي را در دستور كار قرار داده است و در شرايط كنوني سالهاي اخير، مهمترين عامل براي جذب دانشجو، معرفي صحيح و اصولي توانمندي ها و ظرفيت هاي بسيار قابل توجه دانشگاه آزاد اسلامي در ابعاد آموزشي و پژوهشي در مقايسه با ديگر دانشگاهها بويژه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي ديگر است.»

اميررضا نقش با مقايسه تعداد دانشگاهها و دانشجويان در سالهاي اوليه انقلاب با شرايط فعلي اظهار كرد: «سهم بالاي دانشگاه آزاد اسلامي از آموزش عالي كشور و زيرساخت هاي قابل اعتناي اين دانشگاه، ضرورت برنامه ريزي و تلاش براي معرفي اين دستاوردها به جامعه را دو چندان كرده است و رمز موفقيت در عرصه جذب دانشجويان معرفي خوب و نشان دادن كيفيت ها است.»

رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: «مردم و متقاضيان آموزش عالي بايد بدانند كه دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان يكي از دستاوردهاي ارزشمند انقلاب كه با حمايت حضرت امام خميني(ره) تشكيل شده است و امروز عنوان افتخارآميز بزرگترين دانشگاه حضوري جهان را يدك مي كشد، غني ترين زيرساخت هاي آزمايشگاهي، تحقيقاتي، كتابخانه اي و آموزشي را در اختيار دارد كه معرفي اين زيرساخت ها مستلزم اطلاع رساني صحيح توسط روابط عمومي واحدها است.»

نقش با بيان اينكه اين همه افتخارات دانشگاه آزاد اسلامي با اتكاء به خود و بدون استفاده از ريالي از بودجه عمومي حاصل شده است عنوان كرد: «دانشگاه آزاد اسلامي در تمام عرصه هاي مورد نياز كشور فعاليت مي كند، توليد محصولات دانش بنيان، تربيت متخصصين مورد نياز كشور، مشاركت در انجام تحقيقات زيربنايي مورد نياز كشور و ... »

وي افزود: «بازاريابي آموزش عالي مقوله اي است كه ادارات و دفاتر روابط عمومي واحدها بايد با جديت و تلاش پيگير خود آن را دنبال كنند؛ انتشار به موقع اخبار علمي و اجرائي دانشگاه، استفاده از ظرفيت فضاي وب، بهره گيري صحيح از فضاي مجازي و حضور موثر در رسانه هاي ديداري و شنيداري از جمله عرصه هاي معرفي دستاوردهاي دانشگاه خواهد بود.»

اميررضا نقش اظهار كرد: «توجه به شأن و منزلت دانشگاه آزاد اسلامي بايد در تبليغات مورد توجه باشد و شوراي اطلاع رساني استان در اين زمينه علاوه بر تسهيل اطلاع رساني واحدهاي استان، مهندسي تبليغات متناسب با اهداف سازماني و منزلت دانشگاه را مدنظر داشته باشد.»

 
تاریخ:
1395/05/30
تعداد بازدید:
235
منبع:
Powered by DorsaPortal