اميري: هماهنگ با سياست هاي دانشگاه، سرمايه گذاري دانش بنيان را با قوت توسعه خواهيم داد
با كمك واحدهاي استان، همه مشكلات را حل خواهيم كرد و هماهنگ با سياست هاي ابلاغي سازمان مركزي دانشگاه، شركت هاي دانش بنيان و سرمايه گذاري اصولي اقتصادي را با قوت توسعه خواهيم داد تا كاهش دانشجو بر روند طبيعي اداره واحدها تاثير نامطلوب نداشته باشند.

اميري:

هماهنگ با سياست هاي دانشگاه، سرمايه گذاري دانش بنيان را با قوت توسعه خواهيم داد

با كمك واحدهاي استان، همه مشكلات را حل خواهيم كرد و هماهنگ با سياست هاي ابلاغي سازمان مركزي دانشگاه، شركت هاي دانش بنيان و سرمايه گذاري اصولي اقتصادي را با قوت توسعه خواهيم داد تا كاهش دانشجو بر روند طبيعي اداره واحدها تاثير نامطلوب نداشته باشند.

روابط عمومي و اطلاع رساني: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان كه در جلسه 146 ام، شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور حجت السلام دكتر عسكري معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر اميررضا نقش رئيس دبيرخانه هيئات امناي استان، رؤساي واحدهاي دانشگاهي استان و مديران كل حراست و روابط عمومي استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: «با توجه به حمايت و مساعدت سازمان مركزي و با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاي استان اصفهان، بايد ما هم تلاش كنيم جايگاه استان را حفظ و تقويت كنيم.»

اميري گفت: « بناي كاري من حمايت از روساي محترم تمام واحدهاست و تلاش خواهيم كرد حكم عزيزاني را كه سرپرست هستند با حمايت سازمان مركزي به رياست تبديل كنيم.»

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان عنوان كرد:«صداقت و شفافيت با همكاران مهمترين دغدغه ماست اگر مشكلي باشد بدون مخفي كاري حل خواهيم كرد، همه بايد ديدگاه توسعه استاني داشته باشيم و با توجه به نصيحت آيت ا... هاشمي رفسنجاني كه فرمودند: الجار ثم الدار، توجه ويژه خود را به واحدهاي شهرستاني معطوف خواهيم داشت و حمايت از واحد هاي شهرستاني را رويكرد و سياست راهبرد خود مي دانيم.»

اميري افزود: « روند كارها در امور اجرائي بايد تسريع شود و البته خوشبختانه فعاليت هاي دبيرخانه هيئت امناي استان به روز هست و دكتر نقش گزارش خيلي خوبي دادند و تأكيد داريم كميته ها و شوراهاي تخصصي بايد بصورت كيفي كار كنند تا جايگاه واقعي استان اصفهان در انجام كار كارشناسي براي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير استان ها برجسته باشد و تلاش خواهيم كرد مانند گذشته، جايگاه استان اصفهان را در جايگاه استان هاي پيشرو حفظ كنيم.» 

 
 
تاریخ:
1395/05/06
تعداد بازدید:
410
منبع:
Powered by DorsaPortal