با ارزيابي سازمان مركزي اعلام شد:كسب رتبه عالي توسط دبيرخانه هيات امناي استان اصفهان
در بازديد و ارزيابي به عمل آمده از دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان توسط مركز هماهنگي امور استان ها و هيات هاي امناي استاني، اين دبيرخانه از بين 28 شاخص ارزيابي و پايش فعاليت ها، موفق به كسب امتياز 2/92 درصد شد.

با ارزيابي سازمان مركزي اعلام شد:

كسب رتبه عالي توسط دبيرخانه هيات امناي استان اصفهان

در بازديد و ارزيابي به عمل آمده از دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان توسط مركز هماهنگي امور استان ها و هيات هاي امناي استاني، اين دبيرخانه از بين 28 شاخص ارزيابي و پايش فعاليت ها، موفق به كسب امتياز 2/92 درصد شد.

دكتر اميررضا نقش رئيس دبيرخانه هيات امناي استان اصفهان با اعلام اين خبر افزود: «پيرو بازديد به عمل آمده از دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، اين دبيرخانه در 18 شاخص نمره عالي و در 9 شاخص نمره خوب و تنها در يك شاخص نمره متوسط را كسب نمود و در مجموع امتياز 129 از 140 را حائز گرديد.

وي اظهار كرد: «در دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، ارتباط مطلوب و مناسب بين مسئولين دانشگاه و ساير مسولان استاني از جمله استاندار، فرماندار و امام جمعه وجود دارد بطوري كه تقريبا در تمام جلسات هيات امناي استاني حضور داشته اند.»

نقش گفت: «انضباط و هماهنگي لازم در حوزه هاي مختلف، هماهنگي مناسب بين دبير و رئيس دبيرخانه، نظم در تشكيل به موقع جلسات كميسيون دائمي و هيات امناي استاني، ساختار فيزيكي مناسب و استقلال مكاني و تفكيك مناسب وظايف و سرعت پاسخگويي، تشكيل منظم و مستمر كليه جلسات شوراهاي تخصصي و كار گروه ها و كميته هاي مرتبط همچنين كسب عناوين مختلف كشوري در مسابقات ورزشي دسته اول و دوم دانشگاه آزاد اسلامي از جمله نقاط قوت و شاخص هاي مناسب اين دبيرخانه در 10 ماهه گذشته بوده است.»

تاریخ:
1395/05/06
تعداد بازدید:
306
منبع:
Powered by DorsaPortal