تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان قهرمان كشور شد
در مسابقات كشوري دسته دو بسكتبال دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي، تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان قهرمان كشور شد.

تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان قهرمان كشور شد

در مسابقات كشوري دسته دو بسكتبال دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي، تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان قهرمان كشور شد.

اين دوره از مسابقات كه به ميزباني واحد بروجرد و با شركت ده تيم از استانهاي اصفهان، تهران، البرز، كرمانشاه، گلستان، هرمزگان، آذربايجان غربي، سمنان، كرمان و لرستان برگزار شد، تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به مقام قهرماني دست يافت.

در اين مسابقات تيم بسكتبال برادران دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان توانست از دسته دوم به دسته يكم صعود و سهميه المپياد كشوري را كسب نمايد.

كسب كاپ اخلاق مسابقات توسط تيم استان اصفهان از ديگر افتخارات به دست آمده در اين دوره از مسابقات بود كه اين موفقيت ها را به اين تيم تبريك مي گوييم.

لازم به يادآوري است دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني ‌شهر مسئوليت آماده سازي و اعزام تيم را بر عهده داشت كه جا دارد از زحمات بيدريغ واحد بخصوص حوزه ورزش تقدير بعمل آيد.

 
 
تاریخ:
1395/05/05
تعداد بازدید:
156
منبع:
Powered by DorsaPortal