دكتر اميري:نام واحد اصفهان با نام دكتر فروغي قرين است/ همه اقدامات بايد مبتني بر برنامه باشد
دكتر فروغي به طور شبانه روزي براي تاسيس و بالندگي اين دانشگاه زحمت كشيده اند و حقيقتاً نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با نام دكتر فروغي قرين است. روابط عمومي و اطلاع رساني؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در اولين جلسه هيأت رئيسه با حضور كليه معاونين، مديران كل و مديران اين واحد دانشگاهي سخن مي گفت، افزود: «كساني كه در سالهاي اخير به دانشگاه آزاد اسلامي پيوسته اند كمتر مي دانند كه دانشگاه آزاد اسلامي براي شكل گيري چه دوران سختي را پشت سر گذاشته است.»

دكتر اميري:

نام واحد اصفهان با نام دكتر فروغي قرين است/ همه اقدامات بايد مبتني بر برنامه باشد 

دكتر فروغي به طور شبانه روزي براي تاسيس و بالندگي اين دانشگاه زحمت كشيده اند و حقيقتاً نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با نام دكتر فروغي قرين است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در اولين جلسه هيأت رئيسه با حضور كليه معاونين، مديران كل و مديران اين واحد دانشگاهي سخن مي گفت، افزود: «كساني كه در سالهاي اخير به دانشگاه آزاد اسلامي پيوسته اند كمتر مي دانند كه دانشگاه آزاد اسلامي براي شكل گيري چه دوران سختي را پشت سر گذاشته است.»

سيد محمد اميري گفت: «دانشگاه آزاد اسلامي از صفر شروع كرده و دكتر فروغي به طور شبانه روزي براي تاسيس و بالندگي اين دانشگاه زحمت كشيده اند و حقيقتاً دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بدون نام دكتر فروغي شناخته شده نخواهد بود.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: «وظيفه ماست كه همواره از زحمات دكتر فروغي تكريم نمائيم و ارج نهيم و البته تداوم پيشرفت هاي اين دانشگاه موجب خشنودي دكتر فروغي خواهد بود و وظيفه همه ماست كه دستاوردهاي اين دانشگاه را حفظ كنيم و نبايد تصور كرد كه اين همه دستاورد بدون زحمت و تلاش بدست آمده است.»

اميري افزود: «اين دانشگاه از باقيات صالحات دكتر فروغي است و ما انتظار داريم كه دكتر فروغي همواره در سلامتي باشند و در كنار ما با حضور خود در اين دانشگاه به تداوم رشد و توسعه دانشگاه كمك كنند و انتظار ما آن است كه همكاران با همراهي و صميميت به تداوم توسعه اين دانشگاه كمك كنند.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) عنوان كرد: «كارهاي بسيار بزرگي در اين دانشگاه انجام شده است كه البته با توجه به ظرفيت هاي موجود، كارهاي بسيار بزرگتري را هم مي توان انجام داد و اين مستلزم همكاري و مشاركت همه همكاران عزيز است.»

اميري در تشريح اهداف و برنامه هاي خود خطاب به معاونين و مديران گفت: «از همكاران محترم خودم مي خواهم به چند نكته در انجام وظايف محوله توجه كنند؛ تمامي فعاليت هاي دانشگاه بايد بر اساس يك برنامه مدون و منظم باشد و برنامه هاي مصوب پنج ساله، دوساله، يك ساله، ملاك اقدام بايد باشد، توصيه دارم حتي برنامه هاي شش ماهه، سه ماهه و حتي يك ماهه بايد توسط حوزه ها وجود داشته باشد و بر اساس آن اقدام و حركت كنند.»

وي افزود: «مديران بايد در اجراي برنامه ها بسيار فعالانه عمل كنند، البته رعايت قانون، ضوابط و مقررات ابلاغي سازمان مركزي و رعايت شفافيت در اجراي مقررات مورد تاكيد است، يعني بر اساس ضوابط ابلاغي سازمان هيچ فضاي مخفي و محرمانه اي نداريم و بايد شفافيت آئين نامه اي داشته باشيم، هيچ اقدامي نبايد بر خلاف ضوابط و مقررات انجام شود حتي اگر دستور من هم بر خلاف ضوابط بود نبايد عمل شود، بويژه در خصوص قراردادهاي پيمانكاري بايد ضوابط و مقررات دانشگاه رعايت شود، حتي بهتر است پيمانكاران در جلسه بازگشايي پاكت ها شركت كنند و بطور شفاف در جريان امور مربوط به مناقصه باشند.»

 

اميري با تأكيد بر حفظ صميميت ها و دوستي ها در دانشگاه بويژه در سطح معاونين و مديران دانشگاه، گفت: «در اجراي بخشنامه ها و آئين نامه ها كه مبتني بر حق و حقوقي براي همكاران هست بايد مخفي كاري كنار گذاشته شود و شفافيت را ملاك قرار دهيم و تبعيض هم نباشد، ملاك هم در رشد و انتصاب افراد، شايسته سالاري است.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: «بايد كاري كرد كه با افزايش و كاهش دانشجو، دانشگاه نگران هزينه ها و بودجه خود نباشد، خوشبختانه با تدابير دكتر ميرزاده، سياست عدم وابستگي به شهريه آغاز شده است و همه بايد با برنامه و همدلي و پشتكار فراوان، اين سياست را قوياً دنبال كنيم.»

اميري عنوان كرد: «توجه به تكريم به دانشجو، استادان و كاركنان مورد توصيه است، دانشجو ولي نعمت همه ماست، دانشجو فلسفه وجودي دانشگاه است، بنابراين بايد به دانشجو احترام گذاشت، تكريم و احترام و راهنمايي صحيح نسبت به دانشجويان بسيار مورد تاكيد و توجه است.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در پايان ضمن تشكر از زحمات همكاران در نيمسالهاي تحصيلي گذشته، گفت: «بايد به همكاران فرصت تجديد قوا و بازيابي توان و روحيه داد و تعطيلات تابستانه دانشگاه براي اين منظور فرصت بسيار مناسبي است و توصيه من مؤكداً به استفاده همه همكاران محترم از فرصت تعطيلي تابستان و رفتن به مرخصي است، اين موضوع براي تجديد قواي همكاران ضرورت دارد.»

 

 
 
تاریخ:
1395/05/04
تعداد بازدید:
714
منبع:
Powered by DorsaPortal