با حضور محققين واحد اصفهان صورت گرفت:شناسايي و معرفي گونه اي جديد از سنگواره هاي اقيانوسي/قدمت بيش از 400 ميليون سال
براي نخستين بار و پس از مدت ها تحقيقات ميداني در عرصه ي ديرينه شناسي ايران، توسط هياتي متشكل از زمين شناسان چند كشور اروپايي و ايراني و با حضور محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، يك جنس، يك گونه و يك خانواده از بازوپايان سنگواره، متعلق به 435 ميليون سال پيش از اقيانوس تتيس، شناسايي شد.

با حضور محققين واحد اصفهان صورت گرفت:

شناسايي و معرفي گونه اي جديد از سنگواره هاي اقيانوسي/قدمت بيش از 400 ميليون سال 

براي نخستين بار و پس از مدت ها تحقيقات ميداني در عرصه ي ديرينه شناسي ايران، توسط هياتي متشكل از زمين شناسان چند كشور اروپايي و ايراني و با حضور محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، يك جنس، يك گونه و يك خانواده از بازوپايان سنگواره، متعلق به 435 ميليون سال پيش از اقيانوس تتيس، شناسايي شد.

به همين مناسبت در مراسمي در موزه ي تاريخ طبيعي اصفهان به پاسداشت زحمات استاد فقيد، پروفسور جعفريان، از استادان بنام زمين شناسي، اين سنگواره ارزشمند به نام وي نام گذاري شد.

در اين مراسم پروفسور لئونيد پوپوف استاد موزه ملي ولز گفت: «موزه هاي تاريخ طبيعي بازگو كننده تاريخ طبيعت و جهان آفرينش است و با توجه به موقعيت سني و اهميت اين سنگواره در بازشناسايي جغرافياي قديم، شناسايي و معرفي اين سنگواره هاي اقيانوسي براي تطابق رسوبات 400 ميليون سال پيش(سيلورين آغازين) در منطقه خاورميانه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.»

در ادامه دكتر واچيك هايراپطيان عضو هيئت علمي و مدير گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) گفت: «حاصل تحقيقات چند ساله ي اين تيم بين المللي كه اساتيدي از موزه ملي ولز انگلستان، انستيتو زمين شناسي سنت پترزبورگ روسيه، دانشگاه گلستان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در آن حضور داشتند، منجر به شناسايي و معرفي اين جنس و گونه و نيز خانواده اي جديد از سنگواره هاي اقيانوسي شد.»

وي افزود: «پروفسور جعفريان استاد پيش كسوت زمين شناسي ايران و پدر زمين شناسي فلات مركزي ايران، از نخستين استادان گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان و مدير و موسس موزه تاريخ طبيعي اصفهان و گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بود كه در بيش از 50 سال فعاليت علمي خود شاگردان به نامي را به صحنه ي زمين شناسي ايران و جهان معرفي كرد.»

                                                                             

تاریخ:
1395/04/22
تعداد بازدید:
180
منبع:
Powered by DorsaPortal