دكتر نجفي:توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاهي در كشور قابل مقايسه نيست
ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاه ديگري در كشور قابل مقايسه نيست و بايد با تمام توان فعاليت هاي دانش بنيان را با هدف كمك به اقتصاد مقاومتي و رهايي از وابستگي دانشگاه به شهريه مورد توجه جدي قرار دهيم.

دكتر نجفي:

توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاهي در كشور قابل مقايسه نيست 

ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ دانشگاه ديگري در كشور قابل مقايسه نيست و بايد با تمام توان فعاليت هاي دانش بنيان را با هدف كمك به اقتصاد مقاومتي و رهايي از وابستگي دانشگاه به شهريه مورد توجه جدي قرار دهيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا؛ پيام نجفي كه در جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان سخن مي گفت، افزود: « به طور قطع اطمينان دارم برنامه ريزي صحيح براي استفاده از ظرفيت سازي در امور دانش بنيان و توسعه فناوري هاي نوين، نه تنها مي تواند دانشگاه آزاد اسلامي را از وابستگي به شهريه نجات دهد بلكه گام بزرگي را در اقتصاد مقاومتي و اشتغال به همراه خواهد داشت.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: « ظرفيت ها و زير ساخت هاي كم نظير استان اصفهان به ما كمك خواهد كرد در توسعه تحقيقات و فناوري، اقداماتي جدي تر داشته باشيم و اين مهم مستلزم كار فراوان و پيگيري مستمر است.»  

نجفي با بيان اينكه توجه به منابع درآمدي متنوع ديگر مانند اجاره اماكن ورزشي، رفاهي و... هرگز قابل مقايسه با درآمد هاي ناشي از توليدات دانش بنيان و توسعه فناوري نيست، عنوان كرد: « محصولات دانش بنيان، نياز امروز كشور و جامعه است و البته ما هنوز از ظرفيت ها و توانايي هاي خود به معناي حقيقي كلمه استفاده نكرده ايم.»

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با تشكر از زحمات رؤساي واحدهاي دانشگاهي استان گفت: « بايد بطور جدي از ظرفيت ها استفاده كنيم و با هم افزايي توان استادان، دانشجويان نخبه و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي، به دور از هرگونه كار شعاري و صوري، حركتي جهادي را در حوزه فعاليتهاي دانش بنيان آغاز كنيم.»

نجفي اظهار كرد: «امروز دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند با بهره مندي از تجربيات ارزشمند سه دهه گذشته خود در تأسيس و توسعه، در حوزه دانش بنيان نيز موفق باشد، شايد روزي كه دانشگاه آزاد اسلامي كار خود را شروع كرد كسي تصور نمي كرد اين اقدام مبارك بتواند دانشگاهي را شكل دهد كه به بزرگترين دانشگاه حضوري جهان تبديل شود و بيش از 60 درصد آموزش عالي و سهم بزرگي از توليد علم كشور را به خود اختصاص دهد.»

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با تقدير از حضور رؤساي واحدهاي دانشگاهي استان در مراسم تجليل از دكتر فروغي گفت: «دكتر فروغي پدر معنوي واحد اصفهان و از چهره هاي ماندگار استان و از مديران شناخته شده آموزش عالي ايران هستند و از ويژگي هاي برجسته دكتر فروغي، خطر پذيري، جديت، پشتكار و تلاش خستگي ناپذير در توسعه آموزش عالي، فناوري و سرمايه گذاري دانش بنيان بود و امروز تمام داشته هاي واحد اصفهان در حوزه شركت هاي دانش بنيان را مديون خدمات ايشان مي دانيم.»

پيام نجفي در پايان سخنان خود اظهار كرد: «بنده شخصاً خيلي اهل سخنراني و سخنوري نيستم اما به لحاظ عملياتي به طور جدي آمادگي دارم تمام ظرفيت هاي دانشگاهي استان و نيز با تعامل خوبي كه هست، ظرفيت هاي مديريتي موسسات و نهادهاي عمومي استان را در توسعه فعاليت هاي دانش بنيان بكار گيريم.»

در اين جلسه دكتر امير رضا نقش، رئيس دبيرخانه هيئات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ضمن ارائه گزارشي از عمكرد بودجه 1394 واحدهاي دانشگاهي استان، لزوم توجه دقيق واحدهاي دانشگاهي به بخشنامه هاي صرفه جويي، نقل و انتقال اعضاي هيئت علمي، ضوابط پرداخت ها و ... مورد تأكيد قرار داد.

در پايان، تعدادي از رؤساي واحدهاي دانشگاهي موفق استان مانند؛ نطنز، اردستان، دهق و ... كه با اعمال بخشنامه هاي سازمان مركزي دانشگاه، توانسته اند با مديريت صحيح منابع ، تراز مالي خود را در مقايسه با سال مالي گذشته مثبت نمايند و واحد را از زيان دهي خارج كنند، مورد قدرداني قرار گرفته و به ارائه تجربيات اجرايي خود در اين خصوص پرداختند.

 
تاریخ:
1395/04/15
تعداد بازدید:
474
منبع:
Powered by DorsaPortal