دكتر احساني خبر داد: پرداخت مبلغ بازخريد 2 سال خدمت سربازي به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي با ابلاغ بخشنامه اي از پرداخت مبلغ بازخريد 2 سال خدمت سربازي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد.

معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي با ابلاغ بخشنامه اي از پرداخت مبلغ بازخريد 2 سال خدمت سربازي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، در اين بخشنامه كه به امضاي دكتر احساني رسيده، آمده است: در راستاي سياست هاي دانشگاه مبني بر كاهش نيروي انساني از طريق بازنشستگي يا خاتمه خدمت طبق مصوبه هيات رييسه دانشگاه مقرر شد در خصوص آن دسته از كاركنان دانشگاه كه دوره خدمت سربازي(نظام وظيفه) را گذرانده و برابر گواهي سازمان تامين اجتماعي داراي 28 سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده و در 2 سال باقي پاياني خدمت تا زمان بازنشستگي يا خاتمه خدمت قرار دارند، مبلغ مربوط به بازخريد 2 سال سنوات خدمت سربازي آنان توسط دانشگاه آزاد اسلامي به حساب صندوق سازمان مذكور واريز مي شود.

در ادامه اين بخشنامه آمده است: بنابراين واحدها و مراكز آموزشي موظف اند ضمن هماهنگي با اداره تامين اجتماعي شهرستان مربوطه در خصوص كاركنان متقاضي با ارائه درخواست تعهد محضري مبني بر قبول بازنشستگي يا خاتمه خدمت اقدام متقاضي به عمل آورند.

همچنين در اين بخشنامه تاكيد شده تعديل نيروي انساني به هيچ عنوان توجيهي براي جذب نيروي انساني جديد نخواهد بود.
تاریخ:
1395/04/01
تعداد بازدید:
357
منبع:
Powered by DorsaPortal