در اراضي شرق اصفهان صورت گرفت:عمليات تثبيت ريزگردها با استفاده از فناوري مالچ رسي توسط واحد اصفهان
عمليات تثبيت ريزگردها با استفاده از فناوري مالچ رسي توسط شركت مهندسي ترنم سبز سپاهان مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در 40 هكتار از اراضي شرق اصفهان اجرا شد.

در اراضي شرق اصفهان صورت گرفت:

عمليات تثبيت ريزگردها با استفاده از فناوري مالچ رسي توسط واحد اصفهان

 

عمليات تثبيت ريزگردها با استفاده از فناوري مالچ رسي توسط شركت مهندسي ترنم سبز سپاهان مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در 40 هكتار از اراضي شرق اصفهان اجرا شد.

 

روابط عمومي و اطلاع رساني: اين عمليات مبتني بر دانش فني نانورس، با همكاري مركز تحقيقات بيابان زايي، بيابان زدايي و مبارزه با ريزگردها و با حمايت مالي معاونت فناوري رياست جمهوري توسط توسط شركت مهندسي ترنم سبز سپاهان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در وسعت 40 هكتار از اراضي شرق اصفهان، منطقه سگزي صورت گرفت.

 

در زمان اجراي اين عمليات دكتر پرويز گرشاسبي معاون رياست سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور، دكتر منوچهر گرجي رئيس انجمن علوم خاك ايران و مهندس محمدحسين شاملي مديركل منابع طبيعي استان اصفهان به همراه كارشناسان مركز تحقيقات بيابان زايي، بيابان زدايي و مبارزه با ريزگردها از پروژه مذكور بازديد به عمل آوردند و عمليات انجام شده مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت.

 

اجراي اين طرح توسط دكتر مرجان پديدار، مهندس اميد هاتفي، مهندس يونس ليث صفار و خانم مهندس عاطفه اژدري به سرپرستي جناب آقاي دكتر احمد جلاليان صورت گرفته است.

 

پديدار در خصوص اهميت اين طرح گفت: « يكي از مهم ترين بحران هاي زيست محيطي در مناطق خشك و نيمه خشك پديده مخرب بيابان زايي و فرسايش بادي مي باشد كه وقوع طوفان هاي گرد و غبار و حركت ريزگردها از پيامدهاي آن محسوب مي­شود.»

وي افزود: « در حال حاضر بيابانزايي به عنوان يك معضل، گريبانگير بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي در حال توسعه مي باشد كه نتيجه اين فرآيند از بين رفتن منابع تجديد شونده در هر يك از اين كشورها است.»

مجري طرح مالچ رسي اظهار كرد: « بيابانزايي مشتمل بر فرآيندهايي است كه در نتيجه عوامل طبيعي و عملكرد نادرست انسان ايجاد مي گردد و جديدترين آمارهاي گسترش بيابان­زايي بيانگر اين مطلب است كه بالغ بر 120 ميليون هكتار از مساحت كشور تحت تاثير بيابان زايي قرار دارد و 223 منطقه 103 شهرستان در 18 استان به مساحت 202 ميليون هكتار تحت تاثير فرسايش بادي قرار دارد.»

پديدار در خصوص طرح دانش بنيان نانورس اظهار كرد: « در اين طرح تصميم گرفته شد كه از تركيبات طبيعي استفاده شود تا علاوه بر اينكه باعث رفع معضل بيابانزايي، حركت شنهاي روان و پراكنش ريزگردها شود، باعث بهبود خصوصيات خاك شده و مشكلات زيست محيطي نيز بر جاي نگذارد و نانورس محصولي است محيط زيست دوست و طبيعي كه با استفاده از فناوري نانو از كانيهاي رسي استخراج مي­شود.»

تاریخ:
1395/03/24
تعداد بازدید:
552
منبع:
Powered by DorsaPortal