مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان:روابط عمومي پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه است
مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: «انطباق خروجي دانشگاه با نيازهاي واقعي جامعه رسالتي مهم است كه نقش روابط عمومي در اين ميان مانند پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه قابل ارزيابي است.»

مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان:

روابط عمومي پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه است

مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: «انطباق خروجي دانشگاه با نيازهاي واقعي جامعه رسالتي مهم است كه نقش روابط عمومي در اين ميان مانند پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه قابل ارزيابي است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا، اصغر عالميان افزود: «امروز جامعه نيازهاي فراواني دارد كه تأمين دانش فني براي تأمين اين نيازها در بخش‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، خدماتي، بهداشتي و ... بر عهده دانشگاه است و دانشگاه بايد بتواند در توليد علم و فناوري و تربيت نيروي متخصص، به اين نيازها پاسخ درخور و شايسته دهد.»

عالميان اظهار كرد: «هر سازمان اداري و از جمله دانشگاه نمي‌تواند خود را از تاثيرات محيط اجتماعي كه در آن قرار گرفته است، جدا بداند و يكي از رموز تداوم حيات سازمان‌ها، پاسخگويي مناسب و به‌هنگام به نيازهاي جامعه است.»

عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) عنوان كرد: «يكي از مهم‌ترين رسالت‌هاي روابط عمومي‌ها در دانشگاه، شناسايي نيازهاي جامعه در حوزه علم و فناوري است و چه بسا يكي از دلايل ريزش دانشجو در برخي رشته‌هاي دانشگاهي كشور، عدم انطباق محتواي سرفصل دروس اين رشته‌ها با نيازهاي واقعي جامعه باشد.»

عالميان توضيح داد: «به عنوان مثال بايد گفت ما در دانشگاه‌هاي خود مهندس نرم‌افزار تربيت مي‌كنيم اما آيا آموخته‌هاي يك كارشناس نرم‌افزار با آنچه در فناوري‌هاي اين رشته علمي در بازار وجود دارد، انطباق دارد؟ آيا خروجي دانشگاه‌ها، در رشته نرم افزار پاسخگوي نياز بازار فناوري اطلاعات هست؟»

مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: «مدير روابط عمومي دانشگاه بايد بتواند با رصد تحولات آموزش عالي در كشور، منطقه و حتي جهان، نتايج آن را به مديران سازمان متبوع خود براي اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب ارائه دهد تا از اين طريق به حفظ جايگاه و موقعيت علمي و فناورانه دانشگاه خود، كمك كند.»

وي خاطرنشان كرد: «خبر و اطلاع‌رساني براي مديران روابط عمومي هدف نهايي نيست بلكه بخشي از رسالت روابط عمومي به عنوان پل ارتباطي ميان جامعه و دانشگاه است و دانشگاهي كه برنامه‌هاي راهبردي خود را به سوي تحول به يك دانشگاه كارآفرين مبتني بر تبديل علم به فناوري، هدف‌گذاري كرده است، روابط عمومي بايد متناسب با اهداف راهبردي خود هم در ساختار و هم در كاركرد برنامه داشته باشد.»

تاریخ:
1395/03/17
تعداد بازدید:
169
منبع:
Powered by DorsaPortal