با حضور طلوعي برگزار شد:نشست صميمانه دبيران و نمايندگان كانون هاي فرهنگي واحد اصفهان
نشست صميمانه دبيران و نمايندگان كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور بدرالسادات طلوعي مدير كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و معاون دانشجويي فرهنگي و مسئولين فوق برنامه فرهنگي در واحد اصفهان برگزار گرديد.

نشست صميمانه دبيران و نمايندگان كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور بدرالسادات طلوعي مدير كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و معاون دانشجويي فرهنگي و مسئولين فوق برنامه فرهنگي در واحد اصفهان برگزار گرديد.

روابط عمومي و اطلاع رساني: در ابتداي اين جلسه از سوي حاضرين سؤوالت و نكاتي مطرح شد كه از مهمترين آن ها مي توان به اعلام رئوس برنامه هاي اجرا شده و طرح هاي آتي كانون هاي فرهنگي، افزايش حمايت از عرضه و نمايش آثار فرهنگي، كاهش مميزي ها و تخصصي نمودن امر نظارت در دانشگاه، تخصيص بودجه سالانه به كانون ها، تقويت بسترهاي حضور بانوان در فعاليت هاي فرهنگي، راه اندازي هرچه سريعتر فرهنگسراي دانشگاه و استوديو صوتي و تصويري، بازاريابي براي فعاليت هاي كانون ها و افزايش حمايت در حوزه اقتصاد فرهنگ و همچنين امضاي تفاهم نامه با سازمان هاي متولي فرهنگ كشور در زمينه افزايش سطح حمايت از دانشجويان فعال فرهنگي پس از فارغ التحصيلي اشاره كرد.

در ادامه طلوعي ضمن ابراز حمايت جدي از فعاليت كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از حمايت هاي رياست اين واحد دانشگاهي دكتر فروغي و معاون دانشجويي و فرهنگي دكتر اسماعيلي تشكر كرد.

مدير كانون هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي با تشريح برنامه هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي افزايش حمايت از فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه، به ارائه پاسخ به سؤالات و نكات مطرح شده از سوي حاضرين در جلسه پرداخت و خواهان حفظ و افزايش سطح فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) شد.

در اين جلسه دكتر رضا اسماعيلي معاون دانشجويي و فرهنگي، محمود رضا احساني رئيس اداره فرهنگي و اجتماعي نيز به ذكر نكاتي در خصوص اهميت فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه و لزوم حمايت از كانون هاي فرهنگي با توجه به ظرفيت واحد اصفهان (خوراسگان) به عنوان قطب برتر فعاليت هاي فرهنگي دانشجويي پرداختند.

در ادامه دانشجو مهرزاد سليمي به عنوان نماينده دبيران كانون هاي فرهنگي دانشگاه مطالبي را در خصوص؛ تقويت و حمايت از ساخت فرهنگسراي كانون هاي فرهنگي در دانشگاه، افزايش حمايت هاي آموزشي از دانشجويان فعال فرهنگي علي الخصوص در بحث ثبت نام در مقاطع بالاتر و نقل و انتقالات، اصلاح رويه تخصيص بودجه و تداركات، راه اندازي مجامع تخصصي كانون هاي كل كشور، تقويت جايگاه كانون هاي فرهنگي در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ايجاد زمينه براي انتقال تجربيات كانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) به ساير نهادهاي دانشجويي در كشور، ايجاد حساب متمركز بانكي براي واريز درآمدهاي نهاد هاي دانشجويي در دانشگاه و در پايان اصلاح روند نامطلوب فعاليت نهادهاي متفرقه در عرصه هاي فرهنگي دانشگاه ارائه كرد.

تاریخ:
1395/03/05
تعداد بازدید:
114
منبع:
Powered by DorsaPortal