دكتر مجتبي علوي فاضل:دانشگاه كار آفرين مبناي سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي است
روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر مجتبي علوي فاضل نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي روز سه شنبه در دهمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد استان اصفهان گفت:

دكتر مجتبي علوي فاضل

دانشگاه كار آفرين مبناي سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي است

روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر مجتبي علوي فاضل نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي روز سه شنبه در دهمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد استان اصفهان گفت: سند چشم انداز دانشگاه آزاد بر مبناي انتقال دانشگاه از نسل دوم به نسل سوم و دانشگاه كارآفرين تنظيم شده كه قابل نقد و اصلاح است
وي درباره تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه آزاد نيز گفت: برخي از اين اهداف مانند بهبود وضعيت هيات علمي در حال انجام است اما در اهدافي مانند برندسازي علمي و شركت هاي دانش بنيان در ابتداي راه هستيم
علوي فاضل تاكيد كرد: لازم است شعارهاي مبني بر توجه به بخش غير دولتي و خصوصي و پياده سازي اصل 44 قانون اساسي، عملياتي شود و همه اعتبارها به سمت بخش دولتي نرود
وي همچنين با اشاره به اينكه هيچ جاي كشور پذيرش كارشناسي ارشد بدون آزمون ورودي در دانشگاه آزاد نداريم تصريح كرد: اگر چنين مواردي مشاهده شده، تخلف است
وي با بيان اينكه پذيرش دانشجو بدون كنكور در دانشگاه آزاد فقط در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي است افزود: ما ظرفيت حدود يك و نيم ميليون دانشجو در كشور را داريم كه كمتر از 600 هزار نفر از آن به دانشجويان كارداني و كارشناسي اختصاص دارد.
دردهمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد استان علاوه بر ارائه گزارش مالي واحدهاي دانشگاه آزاد استان اصفهان مصوب شد كه دانشگاه آزاد كاشان با بازنگري اهداف سند چشم انداز دانشگاه آزاد، برنامه اجرايي آن را ارائه دهد

 
تاریخ:
1395/03/05
تعداد بازدید:
151
منبع:
Powered by DorsaPortal