حسينچي در بازديد از واحد اصفهان: ظرفيت هاي واحد اصفهان از جنبه هاي پزشكي و پيراپزشكي شگفت آور است
موفقيت هاي پي در پي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به ويژه در رشته دندانپزشكي كه در سطح كشور رتبه اول را داراست، مرهون تلاش ها و اهميت خاص دكتر فروغي نسبت به امر آموزش است.

 

حسينچي در بازديد از واحد اصفهان:

ظرفيت هاي واحد اصفهان از جنبه هاي پزشكي و پيراپزشكي شگفت آور است 

موفقيت هاي پي در پي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به ويژه در رشته دندانپزشكي كه در سطح كشور رتبه اول را داراست، مرهون تلاش ها و اهميت خاص دكتر فروغي نسبت به امر آموزش است.

دكتر حسين چي مدير كار گروه پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي پس از بازديد از دانشكده دندان پزشكي و پرستاري اين واحد دانشگاهي گفت:بازديد از توانمندي هاي واحد اصفهان در قسمت هاي پزشكي و پيراپزشكي واقعا شگفت آور بود ونتيجه آن در دانشكده دندان پزشكي به صورت قبولي محض در امتحانات جامع دندان پزشكي نمود كرده است ودارابودن رتبه اول كشور در رشته دندان پزشكي توسط اين واحد نشانگر اهميت و تلاش خاص دكتر فروغي و همكارانشان در دانشكده دندان پزشكي دارد.

وي افزود: در بازديداز آزمايشگاها و مراكز تحقيقاتي جلوه خاصي از برنامه ريزي و توانمندي را مشاهده كردم كه در هيچ واحدي در كشور نمونه آن را نديدم اين مراكز تحقيقاتي مجهز مي تواند زمينه ساز ايجاد رشته دارو سازي در اين واحد شود واقعا اعضاي هيات علمي توانمندي در اين واحد مشغول به كار هستند و اعطاي مجوز رشته دارو سازي به اين واحد خدمت به نظام اسلامي ايران است در بازديد از دانشكده پرستاري و مامايي امكانات بسيار خوبي ديدم كه منطبق بااستانداردها بود و اين نشانگر حركت منظم و با برنامه  منطبق با استاندارد هاي تعريف شده است

وي در پايان فعاليت اين دانشگاه در حوزه پزشكي و پيرا پزشكي را مطلوب ارزيابي كرد وگفت بايد به اين همه تلاش،علاقه،همدلي و توانمندي تبريك گفت.

  دكتر فروغي  دبير هيأت امناء استان اصفهان و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان ) گفت: از حضور آقاي دكتر حسين چي  مفسر قرآن كريم در اين واحد و با عنايت به يك ربع قرن تلاش و همكاري در سنگر دانشگاه آزاد اسلامي سپاس و تشكر مي كنم.

فروغي افزود: اين واحد رشته هاي دندانپزشكي با كليه تخصص ها،پرستاري در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي و مامائي در مقطع كارشناسي را داراست  و اولين واحد دانشگاه آزاد سطح كشور است كه در 10 رشته تخصصي دندانپزشكي در آن داير است و در امتحان بورد تخصصي رتبه 3 و 6 و 8 كشور را كسب نموده است .

دكتر غلامرضا قلمكاري معاون آموزشي واحد اصفهان ( خوراسگان ) گفت:سهم رشته علوم پزشكي در استان 2% است و با توجه به پستانسيل موجود در واحد اصفهان مي توان رشته هاي پزشكي و دارو سازي را در اين واحد داير كنيم چون به لحاظ امكانات،توانمندي وفضاي آموزشي در سطح بسيار خوبي قرار داريم.

در اين جلسه و بازديد  مديران گروه هاي پرستاري و مامائي واحد فلاورجان – دهاقان و رئيس دانشكده و معاونين آموزشي دندانپزشكي و رؤساي دانشكده و معاونين آموزشي دندانپزشكي و پرستاري و مامائي واحد اصفهان   ( خوراسگان ) حضور داشته و مسائل و مشكلات در حوزه علوم پزشكي را مطرح و راهكارهاي پيشنهادي را بيان نمودند. 

 
تاریخ:
1395/02/21
تعداد بازدید:
328
منبع:
Powered by DorsaPortal