ستاري دستور داد:اعطاي جايزه 500 ميليون توماني نمايشگاه «ساخت ايران» به واحد اصفهان(خوراسگان)
با موافقت معاون علمي و فناوري رييس جمهوري مبلغ 500 ميليون تومان جايزه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به عنوان يكي از چهار دانشگاه برتر كه بيشترين خريد را از سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت داخل داشته اند و مورد تقدير قرار گرفته اند، تعلق گرفت.

ستاري دستور داد:

اعطاي جايزه 500 ميليون توماني نمايشگاه «ساخت ايران» به واحد اصفهان(خوراسگان)

با موافقت معاون علمي و فناوري رييس جمهوري مبلغ 500 ميليون تومان جايزه به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به عنوان يكي از چهار دانشگاه برتر كه بيشترين خريد را از سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت داخل داشته اند و مورد تقدير قرار گرفته اند، تعلق گرفت.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا؛ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اعلام اين خبر افزود: « بر اساس اعلام رييس چهارمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) بعنوان يكي از چهار دانشگاه برتر كشور كه بيشترين خريد را از سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت داخل داشته اند مورد تقدير قرار گرفته و با موافقت معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهوري مشمول دريافت، مبلغ 500 ميليون تومان جايزه شد


پيام نجفي افزود: «بر اساس اعلام معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان)، در چهارمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران در كنار دانشگاه هاي صنعتي شريف، صنعتي اصفهان و اميركبير به عنوان برترين هاي سومين نمايشگاه، بيشترين ميزان خريد را از نمايشگاه داشته و تعامل مناسبي در اين زمينه با فروشندگان و كارگزاران اجرايي صندوق برقرار كرده اند.»


نجفي اظهار كرد: تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران، در بسياري از موارد داراي كيفيت هايي فوق العاده و حتي بهتر از مشابه خارجي آنها است و دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان)، همواره تأمين نيازهاي آزمايشگاهي خود را بر مبناي خريد از تولدي كنندگان داخلي قرار داده است و خوشبختانه استادان، دانشجويان، محققين و كاربران اين تجهيزات رضايت خود را اعلام داشته اند.

 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: « نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت داخل در سالهاي اخير، فرصتي را فراهم ساخته است تا مصرف كنندگان تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ضمن تأمين نيازهاي خود در داخل، بتوانند با ارتباط مستقيم و تبادل نظر كارشناسانه با توليد كنندگان داخلي موجبات ارتقاء كيفيت و كارايي دستگاههاي توليدي را فراهم آورند.»

نجفي با اشاره به ضرورت توجه به توان و ظرفيت كارشناسان، طراحان و صنعتگران داخلي، گفت: « امروز به همت دانش فني متخصصين و طراحان داخلي امكان طراحي و ساخت اغلب تجهيزات و مواد آزمايشگاهي در داخل فراهم است و اين همان اقتصاد درون زا و اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب است كه در صورت اعتناي به آن از سوي تمامي بخش هاي كشور، مي تواند كشور را از هرگونه عوامل تهديدزاي بيروني اعم از تحريم و ... بيمه كند.»

 
 

 

تاریخ:
1395/02/19
تعداد بازدید:
336
منبع:
Powered by DorsaPortal